Informácie o úvodnom nastavení domácej siete v systéme Windows 7

Proces nastavovania domácej alebo malej kancelárskej siete obsahuje šesť krokov. Každý krok je uvedený v ďalšom texte spolu s prepojeniami na podrobné informácie o danom kroku. Prehľad procesu sa nachádza v téme Nastavenie bezdrôtovej siete.

1. Naplánujte si sieť

Rozhodnite sa, aký typ siete chcete. Odporúča sa používať bezdrôtovú sieť, aby ste mali možnosť používať káblové alebo bezdrôtové pripojenie. Bezdrôtové pripojenia poskytujú maximálnu mobilitu, pretože na vysielanie informácií medzi počítačmi využívajú rádiové vlny. Ďalšie informácie nájdete v téme Predpoklady na nastavenie domácej siete.

2. Získajte potrebný hardvér a poskytovateľa internetových služieb (voliteľné)

Potrebujete minimálne smerovač a sieťový adaptér pre každý počítač (väčšina prenosných počítačov sa už dodáva s nainštalovaným bezdrôtovým sieťovým adaptérom). Ak sa chcete pripojiť na internet, budete potrebovať konto zriadené poskytovateľom internetových služieb. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber bezdrôtového smerovača alebo iného bezdrôtového sieťového zariadenia.

3. Nastavte smerovač

Ak sa na smerovači nachádza logo systému Windows 7 alebo veta „Compatible with Windows 7“ (Kompatibilné so systémom Windows 7), môžete ho nastaviť automaticky pomocou najnovšej verzie technológie Windows Connect Now (WCN) v systéme Windows 7 alebo Windows Vista Service Pack 2. Ak nie, väčšina smerovačov sa dodáva s inštalačným diskom CD, ktorý vám pomôže pri nastavení smerovača. Postupujte podľa pokynov dodaných spolu so smerovačom. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie bezdrôtového smerovača.

4. Pripojte smerovač na internet (voliteľné)

Tento krok môžete preskočiť, dôrazne sa však odporúča neobísť ho. Väčšina ľudí považuje internetové pripojenie za veľmi hodnotné. Ak chcete smerovač pripojiť na internet, postupujte podľa pokynov od poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite tému Nastavenie širokopásmového pripojenia (DSL alebo káblového).

5. Pripojte počítače a zariadenia do siete

Najjednoduchšie nastavovanie dosiahnete, ak si kúpite zariadenia s uvedeným logom systému Windows 7 alebo vetou Compatible with Windows 7 a potom budete postupovať podľa pokynov dodaných spolu so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie bezdrôtového smerovača v časti o pripájaní ďalších počítačov k sieti. Na webovej lokalite Pomoc a technická podpora vyhľadajte slovné spojenie „pridanie zariadenia alebo počítača do siete“.

6. Vytvorte domácu skupinu alebo zapnite zdieľanie súborov a tlačiarní

Ak nastavujete domácu sieť, vytvorenie domácej skupiny je najjednoduchším spôsobom zdieľania súborov a tlačiarní. Všetky počítače domácej skupiny musia mať nainštalovaný systém Windows 7. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Pomoc a technická podpora vyhľadaním slovného spojenia „vytvorenie domácej skupiny“. Pozrite si tiež tému Pridanie k domácej skupine a Čo je to domáca skupina?

Ak máte vo svojich počítačoch v sieti rozličné verzie systému Windows alebo nastavujete malú kancelársku sieť, bude potrebné zapnúť zdieľanie súborov a tlačiarní. Ďalšie informácie nájdete v téme Prepojenie domácich počítačov s rôznymi verziami systému Windows v sieti.