Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7

Zaviesť systém alebo spustiť počítač pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7 môžete v nasledujúcich prípadoch:

Poznámka

 • Ak používate počítač Tablet PC alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, pravdepodobne bude potrebné pripojiť myš a klávesnicu, aby bolo možné spustiť nástroj Oprava pri spustení systému a iné nástroje v ponuke Možnosti obnovenia systému.

Spustenie systému Windows 7 z inštalačného disku alebo jednotky USB flash

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk alebo jednotku USB flash so systémom Windows 7 a potom počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Keď sa zobrazí stránka Inštalácia systému Windows, kliknite na položku Inštalovať a spustite proces inštalácie, alebo kliknite na položku Oprava počítača, aby ste získali prístup k možnostiam obnovenia systému.

 5. Postupujte podľa pokynov.

Čo ak sa nezobrazí stránka Inštalácia systému Windows

Ak sa nezobrazí stránka Inštalácia systému Windows a výzva na stlačenie klávesu, pravdepodobne bude potrebné zadať ako spúšťacie zariadenie jednotku DVD alebo jednotku USB flash. Ak to chcete vykonať, bude potrebné zmeniť nastavenie systému BIOS počítača.

Poznámka

 • Väčšina nových počítačov umožňuje spustenie zo zariadenia USB, niektoré staršie počítače to však neumožňujú. Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Zmena nastavenia spustenia systému BIOS počítača

Pred zmenou nastavení systému BIOS pozrite informácie v dokumentácii k počítaču alebo na webovej lokalite výrobcu počítača. Konkrétny postup na získanie prístupu k systému BIOS a zmena nastavení sa môžu odlišovať v závislosti od výrobcu počítača. Spúšťacie zariadenie, ktoré sa bude v počítači používať, sa možno bude dať vybrať aj bez zmeny nastavení systému BIOS.

Upozornenie

 • Pri zmene nastavení systému BIOS postupujte opatrne. Rozhranie systému BIOS je určené pre pokročilých používateľov a po zmene niektorého z nastavení sa môže stať, že počítač sa nebude spúšťať správne.

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk alebo jednotku USB flash so systémom Windows 7 a potom počítač reštartujte.

 2. V novších počítačoch sa často zobrazuje ponuka spustenia (alebo zavedenia). V ponuke spustenia vyberte položku BIOS setup, BIOS settings (nastavenie systému BIOS) alebo podobnú položku.

  Postupy sa líšia v závislosti od výrobcu systému BIOS. Zvyčajne je potrebné stlačiť niektorý z klávesov (F2, F12, Delete, Esc) alebo kombináciu klávesov ihneď po zapnutí počítača a ešte pred spustením operačného systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, musíte počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo opäť reštartovať.

 3. Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému BIOS. Na obrazovke nastavenia systému BIOS vyberte možnosť Boot order (Poradie spustenia) alebo podobnú možnosť. Nastavenie poradia spustenia sa môže nachádzať aj v položke Advanced settings (Rozšírené nastavenia) alebo podobnej.

 4. Ako spúšťacie zariadenie vyberte jednotku DVD alebo jednotku USB flash. (Jednotka USB flash sa môže nachádzať v položke Removable devices (Odpojiteľné zariadenia) alebo podobnej.)

 5. Uložte zmeny nastavení a ukončite systém BIOS.

 6. Reštartuje počítač a z inštalačného disku alebo jednotky USB flash spustite systém Windows 7 podľa vyššie uvedených pokynov.