Ukladanie hesiel, certifikátov a ďalších poverení na automatické prihlásenie

Pomocou Správcu poverení môžete ukladať poverenia, ako sú napríklad používateľské mená a heslá, ktoré používate na prihlasovanie na webové lokality alebo do iných počítačov v sieti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je Správca poverení?.

Pridanie hesla do trezora systému Windows

  1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení k sieťovej doméne) a následným kliknutím na položku Používateľské kontá.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Spravovať poverenia.

  3. Kliknite na položku Pridať poverenie systému Windows.

  4. Do poľa Internetová alebo sieťová adresa zadajte názov počítača v sieti, ku ktorému chcete získať prístup. Môže to byť názov NetBIOS (napríklad server1) alebo názov DNS (napríklad server1.fabrikam.com).

  5. Do polí Meno používateľa a Heslo zadajte meno používateľa a heslo, ktoré používate pre počítač alebo webovú stránku, a potom kliknite na tlačidlo OK.