Vysielanie prúdov mediálnych údajov cez Internet pomocou prehrávača Windows Media Player

Prehrávač Windows Media Player umožňuje vysielať prúd mediálnych údajov z domáceho počítača, v ktorom sú uložené digitálne mediálne súbory, do iného počítača pripojeného na Internet, aby ste mali prístup k svojim médiám z ľubovoľného miesta. Internetový prístup k domácim médiám, alebo vysielanie mediálnych údajov na diaľku, vás odbremeňuje od prenášania veľkých mediálnych súborov, ktoré si chcete prehrať na cestách, v prenosnom počítači alebo prehrávači digitálnych médií. Vysielanie prúdov mediálnych údajov na diaľku vám umožňuje používať prenosný počítač s obmedzenou ukladacou kapacitou na získanie prístupu k veľkej kolekcii médií uloženej v stolnom počítači alebo na domácom serveri.

Obrázok dialógového okna Internetový prístup k domácim médiám
Dialógové okno Internetový prístup k domácim médiám

Ak chcete mať takýto prístup, potrebujete:

 • Aspoň dva počítače so zapnutým vysielaním prúdov údajov na diaľku. (V jednom počítači je knižnica médií pripojená k domácej sieti a tento počítač tiež vysiela prúdy mediálnych údajov, druhý počítač vysielaný prúd údajov prijíma.)

 • Podporovaný identifikátor online prepojený s používateľským kontom v systéme Windows aspoň na dvoch počítačoch.

 • Pripojenie na Internet.

Postupy nižšie opisujú nastavenie a používanie vysielania prúdov mediálnych údajov na diaľku, ak ešte nemáte prepojený identifikátor online, alebo ak máte existujúci prepojený identifikátor. Počas nastavovania sa smerovač domácej siete zvyčajne nakonfiguruje automaticky na vysielanie prúdov údajov na diaľku, no môže sa požadovať manuálna konfigurácia smerovača presmerovaním portov.

Poznámky

 • Ak chcete cez Internet odosielať alebo prijímať prúdy svojich domácich mediálnych údajov, na počítačoch, ktoré chcete použiť, musí byť nainštalovaná aktuálna verzia prehrávača Windows Media Player.

 • Domáci počítač používaný na vysielanie prúdu mediálnych údajov nemôže byť vo verejnej sieti a nemôže byť pripojený k doméne.

 • Prepojený identifikátor online sa môže priradiť k 10 používateľským kontám systému Windows.

 • Internetový prístup k domácim médiám nie je možný zo systému Windows 7 Starter ani zo systému Windows 7 Home Basic.

Zobraziť všetko

Povolenie internetového prístupu k domácim médiám (bez prepojeného identifikátora online)

Ak chcete bezpečne vysielať prúdy mediálnych údajov cez Internet alebo ich na diaľku prijímať, musíte vytvoriť podporovaný identifikátor online a prepojiť ho so svojím používateľským kontom v systéme Windows. Pred začatím procesu prepájania identifikátora online by ste mali vytvoriť identifikátor online s heslom.

Tu je návod na prepojenie identifikátora online a na povolenie vysielania prúdov údajov na počítači:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom na položku Povoliť internetový prístup k domácim médiám.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd
 3. V dialógovom okne Internetový prístup k domácim médiám kliknite na položku Prepojiť identifikátor online.

 4. Ak ste zatiaľ nepridali poskytovateľa identifikátora online, kliknite na položku Pridať poskytovateľa identifikátora online, vyberte v zozname poskytovateľa identifikátora online a postupujte podľa pokynov.

 5. Vedľa poskytovateľa identifikátora online, s ktorým chcete prepojiť svoje používateľské konto, kliknite na položku Prepojiť identifikátor online.

 6. Zadajte meno používateľa a heslo pre identifikátor online, prihláste sa a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Internetový prístup k domácim médiám kliknite na položku Povoliť internetový prístup k domácim médiám. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Internetový prístup k domácim médiám musíte povoliť v počítači, ktorý používate na vysielanie prúdu mediálnych údajov cez Internet, a tiež v ľubovoľnom počítači, ktorý vzdialene vysielané prúdy údajov prijíma.

 • Ak máte v počítači nainštalovaný zabezpečovací program, ako napríklad antivírusový program, môže sa požadovať zmena nastavenia programu, ktorá umožní vysielanie prúdov mediálnych údajov na diaľku.

Povolenie internetového prístupu k domácim médiám (s existujúcim prepojeným identifikátorom online)

Ak ste už prepojili identifikátor online s používateľským kontom systému Windows vo svojom počítači, môžete kliknúť na prepojenie v prehrávači Windows Media Player a povoliť internetový prístup k domácim médiám. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom na položku Povoliť internetový prístup k domácim médiám.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd
 3. V dialógovom okne Internetový prístup k domácim médiám kliknite na položku Povoliť internetový prístup k domácim médiám. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Internetový prístup k domácim médiám musíte povoliť v počítači, ktorý používate na vysielanie prúdu mediálnych údajov cez Internet, a tiež v ľubovoľnom počítači, ktorý vzdialene vysielané prúdy údajov prijíma.

 • Ak máte v počítači nainštalovaný zabezpečovací program, ako napríklad antivírusový program, môže sa požadovať zmena nastavenia programu, ktorá umožní vysielanie prúdov mediálnych údajov na diaľku.

Vzdialený prístup do knižnice médií

Ak ste povolili internetový prístup k domácim médiám na dvoch počítačoch, môžete vzdialene pristupovať k domácim médiám. Počítač, ktorý vysiela prúd mediálnych údajov, musí byť pripojený k domácej sieti a počítač, ktorý prúd údajov prijíma, musí byť pripojený na Internet.

Na počítači, ktorý prijíma prúd mediálnych údajov, vykonajte tieto kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Nájdite knižnicu prehrávača vo svojom domácom počítači v časti Iné knižnice na navigačnej table a potom na ňu kliknite.

  Ak nie je položka Iné knižnice zobrazená na navigačnej table, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Prispôsobiť navigačnú tablu.

  2. V hornej časti dialógového okna Prispôsobenie navigačnej tably kliknite na názov knižnice v rozbaľovacom zozname a potom kliknite na položku Iné knižnice.

  3. Začiarknite políčko Zobraziť ďalšie knižnice a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vyhľadajte v knižnici prehrávača súbor, ktorý chcete prehrať, a dvakrát naň kliknite.

Poznámka

 • V podnikových sieťach sa zvykne vysielanie prúdov mediálnych údajov blokovať.

Použitie presmerovania portov na manuálne nakonfigurovanie smerovača na vysielanie prúdov údajov

Ak máte smerovač, ktorý nepovoľuje automatické nastavenie vysielania prúdov mediálnych údajov cez Internet, porty v bráne firewall smerovača budete pravdepodobne musieť otvoriť manuálne, aby ste umožnili vzdialeným počítačom prístup do svojho domáceho počítača. Tento proces sa nazýva presmerovanie portov alebo priradenie portov.

Poznámka

 • Pred manuálnou konfiguráciou smerovača musíte najprv povoliť vysielanie prúdov mediálnych údajov cez Internet na domácom počítači.

Postup pri konfigurovaní domáceho smerovača pomocou presmerovania portov:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom na položku Povoliť internetový prístup k domácim médiám.

 3. Kliknite na položku Diagnostikovať pripojenia a potom kliknite na položku Informácie o presmerovaní portov.

  V dialógovom okne Informácie o presmerovaní portov sú uvedené nasledujúce informácie:

  • Protokol. Toto je internetový protokol, ktorý sa použije na vysielanie prúdu mediálnych údajov. Protokol TCP (Transmission Control Protocol) sa zvyčajne používa na vysielanie prúdov mediálnych údajov.

  • Číslo externého portu. Toto je číslo portu, ktorý budú vzdialené počítače používať na prístup k médiám vo vašom domácom počítači. Toto číslo je špecifické pre počítač a budete ho potrebovať pri konfigurácii smerovača. Dialógové okno Informácie o presmerovaní portov je jediným miestom, kde je číslo externého portu zobrazené.

  • Číslo interného portu. Toto je číslo portu na prístup do domáceho počítača v domácej sieti pri vysielaní prúdu mediálnych údajov. Číslo je vždy rovnaké: 10245.

 4. Na počítači v domácej sieti otvorte webový prehľadávač a zadajte adresu webovej stránky na nastavenie smerovača. Návod na zobrazenie webovej stránky na nastavenie nájdete v dokumentácii dodanej so smerovačom.

  Na webovú stránku nastavenia smerovača sa obvykle dostanete zadaním reťazca http//: a predvolenej adresy IP smerovača do panela s adresou vo webovom prehľadávači.

 5. V príslušnej oblasti webovej stránky nastavenia smerovača nakonfigurujte porty smerovača nasledujúcim spôsobom:

  Počítač
  Číslo externého portu
  Číslo interného portu

  Názov alebo adresa IP domáceho počítača

  Rôzne (pozrite sa do dialógového okna Informácie o presmerovaní portov)

  10245

  Názov alebo adresa IP domáceho počítača

  443

  10245

Poznámky

 • Na vysielanie prúdov domácich mediálnych údajov môžete použiť externý port 443 alebo externý port špecifický pre váš počítač, no na dosiahnutie lepšieho výkonu sa odporúča použiť oba porty.

 • Webové stránky na nastavenie smerovačov sa líšia podľa výrobcu a modelu. Na niektorých stránkach na nastavenie je napríklad počítač identifikovaný svojím názvom, na iných zas adresou IP. Ďalšie informácie o konfigurovaní portov nájdete v dokumentácii dodanej so smerovačom.