Synchronizácia hudby, obrázkov, kontaktov a kalendárov s mobilným zariadením

K dispozícii sú dva hlavné spôsoby synchronizácie mobilného telefónu, prenosného hudobného prehrávača alebo iného mobilného zariadenia s počítačom. Môžete nainštalovať softvér na synchronizáciu, ktorý so svojimi zariadeniami dodávajú mnohí výrobcovia, alebo môžete použiť nový nástroj Device Stage zahrnutý v tejto verzii systému Windows, ak ho vaše zariadenie podporuje.

Nástroj Device Stage umožňuje synchronizovať hudbu, kontakty, kalendáre a ďalšie súbory a informácie s kompatibilným mobilným zariadením. Umožňuje tiež vykonávať ďalšie úlohy súvisiace so zariadením, ktoré sa líšia v závislosti od daného zariadenia, ako je napríklad vytváranie vyzváňacích tónov pre mobilný telefón. Súbory a informácie, ktoré možno synchronizovať, závisia od typu používaného zariadenia a funkcií, ktoré podporuje. Môžete mať napríklad možnosť synchronizovať kontakty a kalendáre s telefónom typu Smartphone, no nie s prenosným hudobným prehrávačom.

Ak chcete zistiť, aké typy súborov a informácií môžete synchronizovať so svojím zariadením, pripojte ho k počítaču. Ak je zariadenie kompatibilné s nástrojom Device Stage, tento nástroj sa otvorí automaticky. (Ak ste už nastavili zariadenie na synchronizáciu, otvorí sa nástroj Device Stage, bude však minimalizovaný na Windows paneli úloh.) Nástroj Device Stage zobrazí zoznam rôznych úloh, ktoré môžete vykonať so svojím zariadením, vrátane nastavenia synchronizácie.

Obrázok stránky nastavenia synchronizácie v rámci nástroja Device Stage
Stránka nastavenia synchronizácie v nástroji Device Stage.

Nástroj Device Stage je prispôsobený pre každé zariadenie jeho výrobcom a pre rôzne zariadenia zobrazuje rôzne možnosti. Ak máte k počítaču pripojené viaceré zariadenia, môžete mať naraz otvorené viaceré inštancie nástroja Device Stage.

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či zariadenie, ktoré už vlastníte, pracuje s nástrojom Device Stage, je pripojiť ho k počítaču a skontrolovať, či sa otvorí nástroj Device Stage. V prípade zariadení, ktoré ešte nevlastníte, si túto skutočnosť overte u výrobcu alebo skontrolujte parametre zariadenia. Aby mohol mobilný telefón, hudobný prehrávač, digitálny fotoaparát alebo iné mobilné zariadenie pracovať s nástrojom Device Stage, výrobca do neho musí pridať kompatibilný softvér (označovaný aj ako firmvér).

Poznámka

 • Možnosť meniť vyzváňacie tóny na mobilnom telefónie pomocou nástroja Device Stage nie je súčasťou všetkých vydaní systému Windows.

Zobraziť všetko

Nastavenie počítača na synchronizáciu kontaktov, kalendárov, úloh alebo poznámok s mobilným zariadením

Nástroj Device Stage ponúka iné možnosti synchronizácie kontaktov, kalendárov, úloh a poznámok, než aké sú k dispozícii na synchronizáciu hudby, obrázkov a videí.

 1. Zapnite kompatibilný telefón typu Smartphone alebo iné mobilné zariadenie, ktoré umožňuje pracovať s kontaktmi, kalendármi, úlohami alebo poznámkami. Pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB alebo iného káblového pripojenia. Ak ide o bezdrôtové zariadenie, pripojte ho bezdrôtovo.

  Ak sa nástroj Device Stage neotvorí, zariadenie nepodporuje túto funkciu systému Windows alebo nie je správne pripojené k počítaču.

 2. V nástroji Device Stage dvakrát kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.

 3. Začiarknite políčko každého typu súboru alebo informácií, ktoré chcete synchronizovať (kontakty, kalendáre, poznámky alebo úlohy).

 4. Pre každý vybratý typ obsahu kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte program, ktorý sa má používať ako zdroj kontaktov, kalendárov, poznámok alebo úloh. Ak sa požadovaný program nezobrazuje, kliknite na položku Načítať ďalšie doplnky pre synchronizáciu. Prejdete tým na stránku, na ktorej môžete prevziať doplnky pre synchronizáciu určené pre ďalšie programy.

  Poznámka

  • Aby mohol nástroj Device Stage synchronizovať kontakty, kalendáre, poznámky alebo úlohy so zariadením, musí mať k dispozícii zdroj týchto súborov a informácií. Nástroj Device Stage môže ako svoj zdroj používať e-mailový alebo podobný program, v ktorom uchovávate svoje kontakty, kalendáre, poznámky alebo úlohy. Aby však mohol príslušný program pracovať s nástrojom Device Stage, musí mať doplnok pre synchronizáciu, ktorý nástroju Device Stage umožňuje spolupracovať s programom. Ak sa nezobrazuje doplnok pre synchronizáciu určený pre daný program, program pravdepodobne nie je kompatibilný s nástrojom Device Stage. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca programu.

 5. Ak chcete synchronizovať všetky kontakty, kalendáre, poznámky alebo úlohy so zariadením, kliknite na položku Synchronizovať teraz. Všetky tieto informácie sa okamžite synchronizujú. Keď zariadenie nabudúce znova pripojíte k počítaču, informácie sa synchronizujú automaticky. Ak chcete uložiť vykonané zmeny a synchronizovať automaticky v budúcnosti (no nie okamžite), kliknite na položku Uložiť zmeny.

 6. V prípade potreby môžete určiť spôsob synchronizácie kontaktov, kalendárov, poznámok alebo úloh v systéme Windows. Kliknite na tlačidlo Nastavenie a postupujte podľa pokynov. Po vykonaní požadovaných zmien sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na stránku nastavení synchronizácie a potom kliknite na položku Uložiť zmeny alebo na položku Synchronizovať teraz.

Nastavenie počítača na synchronizáciu hudby, obrázkov alebo videí s mobilným zariadením

Nástroj Device Stage ponúka iné možnosti synchronizácie hudby, obrázkov a videí, než aké sú k dispozícii na synchronizáciu kontaktov, kalendárov, úloh a poznámok.

 1. Zapnite kompatibilný hudobný prehrávač alebo iné mobilné zariadenie, v ktorom možno ukladať hudbu, obrázky alebo videá. Pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB alebo iného káblového pripojenia. Ak ide o bezdrôtové zariadenie, pripojte ho bezdrôtovo.

 2. V nástroji Device Stage dvakrát kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.

 3. Začiarknite políčko každého typu súboru alebo informácií, ktoré chcete synchronizovať (hudba, fotografie alebo videá).

 4. Ak chcete synchronizovať všetku hudbu, obrázky alebo videá v Windowsknižniciach, vyberte položku Synchronizovať teraz. Položky sa okamžite synchronizujú. Keď zariadenie nabudúce znova pripojíte k počítaču, synchronizujú sa automaticky. Ak chcete uložiť vykonané zmeny a synchronizovať automaticky v budúcnosti (no nie okamžite), kliknite na položku Uložiť zmeny.

 5. Môžete vybrať hudbu, obrázky alebo videá na synchronizáciu so zariadením. Kliknite na tlačidlo Nastavenie a postupujte podľa pokynov.

  Informácie v spodnej časti stránky nastavení synchronizácie uvádzajú, koľko voľného miesta je na zariadení využitého, koľko voľného miesta zostáva a koľko miesta sa vyžaduje na synchronizáciu všetkej vybratej hudby, fotografií alebo videí. Keďže hudba, fotografie a videá môžu zaberať veľa miesta, pri určovaní obsahu, ktorý sa má synchronizovať, je dobré skontrolovať, koľko je na zariadení voľného miesta.

 6. Po výbere hudby, fotografií a videí, ktoré chcete synchronizovať, sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na stránku nastavení synchronizácie a kliknite na položku Uložiť zmeny alebo Synchronizovať teraz.

Poznámka

 • Nástroj Device Stage dokáže synchronizovať fotografie vo formátoch súborov JPEG a PNG. Fotografie vo formátoch GIF, TIFF a BMP sa môžu synchronizovať, môžu byť však umiestnené do takého priečinka v zariadení, do ktorého sa obyčajne obrázky neukladajú. Fotografie v iných formátoch súborov sa nezosynchronizujú.

Kontrola pripojenia mobilného zariadenia k počítaču

Každé mobilné zariadenie úspešne pripojené k počítaču by sa malo zobraziť v časti Zariadenia a tlačiarne v ovládacom paneli bez ohľadu na to, či je pripojené pomocou kábla alebo bezdrôtovo. Mnohé mobilné telefóny sa pripájajú pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

V okne Zariadenia a tlačiarne by sa mali zobraziť aj zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s nástrojom Device Stage. Ak chcete zistiť, o aké zariadenie ide, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Vyhľadajte príslušné zariadenie. Ak je zariadenie správne pripojené, jeho názov by sa mal zobrazovať v ovládacom paneli Zariadenia a tlačiarne. Zariadenie sa môže v zozname nachádzať pod iným názvom (niekedy zjavne nesúvisiacim), ako je výrobný názov alebo model zariadenia. Ak ste v systéme Windows nezmenili názov zariadenia, v okne Zariadenia a tlačiarne sa zobrazí názov, ktorý zariadeniu priradil jeho výrobca.

Poznámky

 • Ak sa zariadenie nezobrazuje v ovládacom paneli Zariadenia a tlačiarne a ste si istí, že ste ho k počítaču pripojili správne, skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či obsahuje nové batérie alebo je úplne nabité.

 • Ak je zariadenie uvedené v ovládacom paneli Zariadenia a tlačiarne, no po jeho pripojení k počítaču sa nástroj Device Stage neotvára automaticky, znamená to, že dané zariadenie nie je kompatibilné s nástrojom Device Stage. Namiesto toho by sa malo automaticky otvoriť dialógové okno Automatického prehrávanie.

 • Keď ste zariadenie nastavili na synchronizáciu s nástrojom Device Stage, pri jeho ďalšom pripojení k počítaču sa nástroj Device Stage otvorí automaticky, no bude zbalený na paneli úloh systému Windows. Ak chcete zmeniť nastavenia synchronizácie, kliknutím na ikonu zariadenia na paneli úloh otvorte nástroj Device Stage.

 • Synchronizácia zariadenia s technológiou Bluetooth môže byť oveľa pomalšia než synchronizácia zariadenia pripojeného pomocou kábla. Ak bezdrôtová synchronizácia trvá príliš dlho, skúste pripojiť zariadenie pomocou kábla USB alebo iného káblového pripojenia, ktoré zariadenie podporuje.

 • Niektoré bezdrôtové zariadenia používajú bezdrôtové pripojenie USB alebo Wi-Fi. Tieto pripojenia sú zvyčajne rýchlejšie než pripojenia pomocou technológie Bluetooth. Ďalšie informácie o pripojení bezdrôtového zariadenia nájdete v téme Pripojenie k zariadeniam Bluetooth a iným bezdrôtovým alebo sieťovým zariadeniam.

Spustenie synchronizácie zariadenia

Keď nastavíte zariadenie na synchronizáciu, systém Windows bude pri jeho ďalšom pripojení k počítaču automaticky synchronizovať súbory so zariadením. Ak zariadenie ponecháte pripojené dlhšie, systém Windows skontroluje, či neexistujú nové kontakty, kalendáre a podobné typy súborov, a vykoná ich synchronizáciu približne raz za 30 minút. Systém Windows takisto kontroluje, či zariadenie neobsahuje novú hudbu, obrázky a videá, ktoré ste nastavili na synchronizáciu, no len po pripojení zariadenia alebo kliknutí na položku Synchronizovať teraz v nástroji Device Stage.

Ak je zariadenie nastavené na automatickú synchronizáciu, batérie sa môžu vybíjať rýchlejšie, než keď je synchronizácia vypnutá. Ak sa vám zdá, že systému Windows trvá synchronizácia niektorých súborov príliš dlho, môže to byť spôsobené typmi synchronizovaných súborov. Napríklad videosúbory môžu byť veľmi veľké a ich synchronizácia trvá oveľa dlhšie než v prípade hudby alebo fotografií.

Ak sa chystáte synchronizovať väčšie množstvo súborov – napríklad celú svoju hudobnú kolekciu -- s novým zariadením, môže to trvať dlho. Keď však dokončíte prvú synchronizáciu, nabudúce bude systém Windows synchronizovať iba nové súbory, čo bude podstatne rýchlejšie.

Poznámka

 • Nástroj Device Stage umožňuje so zariadením synchronizovať ľubovoľný počet priečinkov v počítači. Môžete však synchronizovať najviac 50 priečinkov, ktoré sa nenachádzajú v knižniciach systému Windows, ako je napríklad knižnica Hudba alebo Fotografie. Ak chcete so zariadením synchronizovať viac ako 50 priečinkov, musia sa nachádzať v knižniciach. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s knižnicami.