Synchronizácia televíznych relácií so zariadením v aplikácii Windows Media Media Center

V systéme Windows sa na synchronizáciu nahratých televíznych relácií a ďalších médií s prenosným prehrávačom médií zvyčajne najpohodlnejšie používa aplikácia Windows Media Media Player. Môže sa však na to použiť aj aplikácia Windows Media Media Center.

Možnosti synchronizácie v aplikácii Media Center
Možnosti synchronizácie médií so zariadením v aplikácii Media Center

S aplikáciou Media Center je kompatibilných množstvo zariadení vrátane mnohých prehrávačov MP3, pamäťových kariet, jednotiek USB flash, ako aj mobilných telefónov. Kompatibilitu zariadenia zistíte na webovej lokalite výrobcu alebo v dokumentácii, ktorú ste dostali so zariadením.

V prípade niektorých zariadení sa vyžaduje na synchronizáciu médií vlastný softvér. Aplikácia Media Center sa preto na synchronizáciu nedá použiť.

Synchronizácia média so zariadením

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, Tlačidlo Štartpotom na položku Všetky programy a nakoniec na možnosť Windows Media Center.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču. Ak používate prenosné zariadenie, zapnite ho.

  3. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy a potom kliknite na položku Synchronizácia.

    Zobrazí sa zoznam priorít, na základe ktorých sa určia médiá, ktoré sa zosynchronizujú so zariadením, ako aj ich poradie. Počas každej synchronizácie sa potom súbory s nižšou prioritou odstránia zo zariadenia, aby sa vytvoril priestor pre súbory s vyššou prioritou. Kliknutím na šípku hore Šípka nahor alebo dole Šípka nadol môžete prioritu súborov v zozname presunúť nahor alebo nadol. Kliknutím na tlačidlo Odstrániť Šípka nadol môžete súbory odstrániť.
  4. Kliknutím na položku Spustiť synchronizáciu sa skopírujú médiá do zariadenia.

Poznámky