Karty, urýchľovače a prehľadávanie v režime InPrivate: Odporúčané prepojenia

Keď v prehľadávači otvoríte novú kartu, máte k dispozícii viac možností. Môžete:

  • Napísať alebo vložiť adresu do Panela s adresou, ak chcete prejsť na novú webovú stránku.

  • Používať akýkoľvek počet Urýchľovačov, ktoré umožňujú vybrať text a použiť ho na vyhľadanie poštových adries na webových lokalitách s mapami alebo definície slova v slovníku.

  • Zapnúť funkciu Prehľadávanie v režime InPrivate, ktorá umožní prehľadávať web bez zanechania stopy vďaka automatickému odstráneniu histórie navštívených webových lokalít pri zatvorení okna prehľadávača.

  • Znovu otvoriť zatvorené karty, či už v aktuálnej alebo predchádzajúcej relácii prehľadávania.

Podrobnejšie informácie o týchto možnostiach nájdete na týchto prepojeniach: