Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy pomocou rozhrania Peek

Rozhranie Peek umožňuje dočasne zobraziť pracovnú plochu. Môže to byť užitočné, ak chcete rýchlo zobraziť miniaplikácie a priečinky na pracovnej ploche alebo ak nechcete minimalizovať a potom obnoviť všetky otvorené okná.

Pozrite si toto video a naučte sa zobraziť ukážku pracovnej plochy pomocou rozhrania Peek (1:08)

Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy

  1. Ukážte na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na konci panela úloh. Otvorené okná sa prestanú zobrazovať, aby odhalili pracovnú plochu.

  2. Ak chcete znova zobraziť okná, posuňte ukazovateľ tak, aby bol mimo tlačidla Zobraziť pracovnú plochu.

Tipy

  • Ak chcete dočasne zobraziť ukážku pracovnej plochy, stlačte kláves s logom WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a medzerník. Ak chcete obnoviť pracovnú plochu, uvoľnite kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a medzerník.
  • Ak chcete minimalizovať otvorené okná tak, aby zostali minimalizované, kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu alebo stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a kláves D. Ak chcete obnoviť zobrazenie obnovených okien, znova kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu alebo znova stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a kláves D.

Vypnutie zobrazovania ukážok pracovnej plochy

Ak nechcete, aby pracovná plocha zbledla po každom ukázaní na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu, môžete túto funkciu rozhrania Aero Peek vypnúť.

  1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

  2. V časti Zobrazenie ukážky pracovnej plochy s rozhraním Aero Peek zrušte začiarknutie políčka Používať rozhranie Aero Peek na zobrazenie ukážky pracovnej plochy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tipy