Tipy a triky na vytvorenie motívu

Vytvorením vlastného motívu môžete v systéme Windows 7 zmeniť pozadie pracovnej plochy, farbu okrajov okien, zvuky a šetrič obrazovky (ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie motívu). Je niekoľko vecí, ktoré môžete spraviť, aby motívy na obrazovke vyzerali skvelo. Uvádzame niekoľko tipov a trikov, ktoré môžete vyskúšať.

Tip: Používajte orientáciu na šírku

Pri výbere obrázkov, ktoré použijete v motíve, hľadajte obrázky s orientáciou na šírku, nie s orientáciou na výšku. Vo väčšine monitorov sa používa orientácia na šírku, obrázky na šírku teda vyzerajú na obrazovke najlepšie. Ak použijete obrázky s orientáciou na výšku, pravdepodobne ich bude potrebné zmenšením alebo orezaním prispôsobiť obrazovke.

Príklady obrázkov s orientáciou na šírku, ktoré sú k dispozícii v systéme Windows
Príklady obrázkov s orientáciou na šírku

Ak sa v prezentácii na pozadí pracovnej plochy nachádzajú obrázky na výšku, možno ich bez presúvania alebo odstraňovania súborov odstrániť.

Odstránenie obrázkov z prezentácie na pozadí pracovnej plochy

 1. Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

  Ak sa aktuálne obrázky prezentácie nachádzajú v inom umiestnení, kliknite na správne umiestnenie v zozname Umiestnenie obrázka alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte priečinok, v ktorom sa nachádzajú obrázky prezentácie.

 2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ukážte na každý obrázok, ktorý chcete odstrániť z prezentácie, zrušte začiarknutie jeho políčka a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.

  • Stlačte kláves Ctrl a podržte ho stlačený, kliknite na každý obrázok, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. V prezentácii sa zobrazia iba vybraté obrázky.

  Poznámky

  • Nerušte začiarknutie pre ani jeden z obrázkov, ktoré chcete ponechať v prezentácii.

  • Zabezpečte, aby boli vybraté aspoň dva obrázky. Ak je vybratý iba jeden obrázok, prezentácia sa skončí a vybratý obrázok sa stane pozadím pracovnej plochy pre daný motív.

Trik: Prispôsobte obrázky obrazovke

Aby motív vyzeral čo najlepšie, využite všetok dostupný priestor na obrazovke. Použite obrázky na pracovnej ploche (ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie prezentácie na pozadí pracovnej plochy) a skontrolujte, či vyzerajú tak, ako majú. Ak sú obrázky na pracovnej ploche príliš veľké alebo príliš malé, môžete zmeniť ich umiestnenie.

Zmena umiestnenia obrázka

 1. Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

 2. Ak sa obrázky prezentácie nezobrazujú, kliknutím na zoznam Umiestnenie obrázka zobrazte ostatné kategórie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte v počítači priečinok, v ktorom sa nachádzajú obrázky prezentácie. Všetky obrázky sa musia nachádzať v jednom priečinku.

  Obrázok zoznamu Umiestnenie obrázka
  Hľadanie obrázkov v ďalších umiestneniach v počítači
 3. V zozname Poloha obrázka vyberte, ako majú obrázky na obrazovke vyzerať a kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Ak obrázky stále nevyzerajú správne, môžete ich veľkosť zmeniť pomocou programu Skicár. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena veľkosti obrázkov pomocou programu Skicár. Ak plánujete motív zdieľať a chcete mať istotu, že bude dobre vyzerať aj na rôznych typoch monitorov, je najvhodnejšie použiť obrázky so šírkou 1 900 pixlov a výškou 1 220 pixlov. Takéto obrázky je možné použiť na väčšine obrazoviek rôznych veľkostí vrátane širokouhlých monitorov.

Tip: Snažte sa o jednoduché (a vycentrované) obrázky

Menej je niekedy viac. Pri výbere obrázkov motívu sa vyhnite obrázkom, ktoré obsahujú príliš veľa detailov. Môžu pôsobiť rušivo alebo znížiť viditeľnosť ikon na obrazovke.

Najvhodnejšie je vyberať obrázky, ktoré majú kľúčové detaily v strede. Ak je ústredný motív obrázka naboku, hore alebo dolu, časť z neho môže byť orezaná v dôsledku prispôsobenia obrázka obrazovke, prípadne môže byť prekrytá panelom úloh, miniaplikáciami alebo ikonami pracovnej plochy.

Obrázok pracovnej plochy
Vyberajte obrázky, ktoré nechávajú dostatok priestoru ikonám pracovnej plochy, panelu úloh a miniaplikáciám

Trik: Vytvorte si vlastnú farbu okrajov okna

V systéme Windows je na výber k dispozícii viacero farieb okrajov. Ak sa však žiadna z nich nehodí k vášmu motívu, máte možnosť vytvoriť vlastný odtieň.

Obrázok dostupných farieb okna
Farby okrajov, ktoré sú k dispozícii v systéme Windows 7

Vytvorenie vlastnej farby okrajov okna

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Farba a vzhľad okien, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text farba okien a potom kliknite na položku Zmeniť priehľadné farby okna.

 2. Kliknite na farbu, ktorú potrebujete prispôsobiť, a posúvaním jazdca Intenzita farby ju zosvetlite alebo stmavte. Na okrajoch otvorených okien a na paneli úloh sa zobrazí farba aj všetky vykonané zmeny.

 3. Kliknite na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky vedľa položky Zobraziť zmiešavač farieb, upravte odtieň, sýtosť a jas a kliknite na položku Uložiť zmeny.

Ďalšie informácie motívoch sa nachádzajú v téme Používanie motívov. Môžete prejsť aj na lokalitu Galéria možností prispôsobenia a získať ďalšie motívy systému Windows 7.