Tipy na zabezpečené transakcie online v programe Internet Explorer 9

Zabezpečená transakcia online je šifrovaná výmena informácií medzi webovou lokalitou a programom Windows Internet Explorer 9.

Ak chcete mať istotu, že transakcia online je zabezpečená, skontrolujte nasledovné:

 • Webová adresa začína predponou HTTPS. Dôležité je písmeno S, ktoré znamená, že na pripojenie k webovému serveru sa používa šifrovací protokol SSL (Secure Sockets Layer). Predpona HTTP (bez písmena S) znamená, že šifrovanie sa nepoužíva a transakcia je menej bezpečná.

  Ak sa na paneli oznámení zobrazí správa, že vybratý obsah nie je zabezpečený, na zobrazenie obsahu webovej stránky sa používajú obe pripojenia k webovému serveru, protokoly HTTPS aj HTTP. Transakcie pomocou protokolu HTTP (bez písmena S) nemusia byť bezpečné.

 • V pravej strane panela s adresou sa zobrazuje ikona zámku. Kliknutím na ikonu zámku zobrazíte certifikát použitý na šifrovanie webovej stránky. Certifikát obsahuje informácie o certifikačnom úrade, ktorý daný certifikát vydal, dátum jeho platnosti a server, s ktorým práve prebieha komunikácia. Ak niektorá informácia vyzerá byť nesprávna, obráťte sa na vydavateľa, aby potvrdil platnosť certifikátu.

 • Ak má webová lokalita certifikát, v paneli s adresou je farbou znázornená úroveň overenia platnosti certifikátu.

  V nasledujúcej tabuľke je uvedené vysvetlenie jednotlivých farieb panela s adresou.

  Farba
  Vysvetlenie

  Červená

  Certifikát je neaktuálny, neplatný alebo má chybu. Viac informácií sa nachádza v téme Chyby certifikátu: najčastejšie otázky.

  Žltá

  Pravosť certifikátu alebo certifikačného úradu, ktorý ho vydal, nie je možné overiť. Môže naznačovať problém s webovou lokalitou certifikačného úradu.

  Biela

  Certifikát má normálnu platnosť. Komunikácia s webovou lokalitou je šifrovaná.

  Zelená

  Certifikát používa rozšírenú platnosť. Znamená to, že komunikácia medzi prehľadávačom a webovou lokalitou je šifrovaná a že certifikačný úrad potvrdil, že vlastníkom alebo prevádzkovateľom webovej lokality je podnikateľský subjekt legálne organizovaný podľa jurisdikcie zobrazenej na certifikáte a v pruhu Stav zabezpečenia.

Upozornenie

 • Šifrované pripojenie nie je zárukou dôveryhodnosti webovej lokality. Osobné informácie môžu uniknúť vzhľadom na to, akým spôsobom webové lokality informácie použijú alebo distribuujú.