Tipy na ochranu počítača pred vírusmi

Ochrana počítača pred vírusmi a ďalšími hrozbami nie je zložitá, ale vyžaduje starostlivosť. Môžete vykonať niekoľko akcií:

  • Nainštalujte antivírusový program. Inštalácia antivírusového programu a jeho pravidelná aktualizácia pomôžu chrániť počítač pred vírusmi. Antivírusové programy vyhľadávajú vírusy, ktoré sa snažia napadnúť e-maily, operačný systém alebo súbory. Nové vírusy sa objavujú denne, preto je vhodné nastaviť v antivírusovom programe automatickú inštaláciu aktualizácií.

  • Ak prílohu neočakávate, žiadne e-mailové prílohy neotvárajte. Mnohé vírusy sú priložené k e-mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e-mailu. Ak prílohu neočakávate, radšej žiadne prílohy neotvárajte. Ďalšie informácie sa nachádzajú téme Kedy dôverovať e-mailovej správe.

  • Zabezpečte aktualizáciu počítača. Spoločnosť Microsoft vydáva aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú pri ochrane počítača. Uistite sa, že systém Windows prijíma tieto aktualizácie – zapnite automatické aktualizácie systému Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie a vypnutie automatických aktualizácií.

  • Používajte bránu firewall.‌ Brána Windows Firewall alebo iný program brány firewall upozorní používateľa na podozrivú aktivitu v prípade, ak sa vírus alebo červ pokúsi pripojiť k počítaču. Taktiež dokáže blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa snažia do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé programy.

  • Používajte v prehľadávači nastavenia ochrany osobných údajov. Spôsob použitia súkromných informácií počas prehľadávania webových lokalít je rozhodujúci pri zabránení podvodom a krádeži totožnosti. Ak používate prehľadávač Internet Explorer, môžete kedykoľvek upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov alebo obnoviť predvolené nastavenia. Podrobnosti sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 9.

  • V prehľadávači používajte blokovanie automaticky otváraných okien. Automaticky otvárané okná sú malé okná prehľadávača, ktoré sa zobrazia pred zobrazenou webovou lokalitou. Aj napriek tomu, že väčšinu z nich vytvárajú inzerenti, môžu obsahovať aj škodlivý alebo nebezpečný kód. Pomocou blokovania automaticky otváraných okien je možné predísť zobrazovaniu niektorých alebo dokonca všetkých takýchto okien.

    Podľa predvoleného nastavenia je funkcia blokovania automaticky otváraných okien v prehľadávači Internet Explorer zapnutá. Informácie o zmene nastavení alebo o zapnutí či vypnutí tejto funkcie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 9.

  • Zapnite kontrolu používateľských kont (UAC). Pri zmenách v počítači, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, sa prostredníctvom kontroly používateľských kont zobrazí upozornenie a získate možnosť zmenu schváliť. Vďaka kontrole používateľských kont je možné predísť neželaným zmenám prostredníctvom vírusov. Ďalšie informácie o zapnutí kontroly používateľských kont a úprave nastavení sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie kontroly používateľských kont.