K dispozícii je automatický poradca, ktorý dokáže vyriešiť niektoré problémy so službou Windows Update. Túto chybu môže vyriešiť za vás.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Opraviť
  Opraviť tento problém

 2. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

 3. Otvorte lokalitu Windows Update a skúste aktualizáciu nainštalovať znova.

Ak to nepomôže, v tejto téme nájdete riešenia niektorých bežných problémov s inštaláciou aktualizácií.

Zobraziť všetko

Jednu alebo viacero aktualizácií sa nepodarilo nainštalovať.

 • Skúsili ste manuálne vykonať aktualizáciu znova? Niektoré chyby jednoducho vznikajú v dôsledku nesprávneho načasovania a môžu byť spôsobené zaneprázdnenými webovými lokalitami, preťaženými internetovými pripojeniami alebo množstvom ďalších faktorov. Tieto problémy môžete v niektorých prípadoch vyriešiť tak, že sa pokúsite vykonať aktualizáciu znova. Ak chcete vyhľadať aktualizácie manuálne, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

  3. Po sa našli aktualizácie, kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

   Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, potvrďte svoj súhlas a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámka

  • Dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií vyžaduje reštartovanie počítača. Ak chcete zabrániť strate údajov, pred reštartovaním uložte a zatvorte všetky programy.

 • Súhlasili ste s licenčnými podmienkami pre softvér od spoločnosti Microsoft? Aktualizáciu znovu nainštalujte a prečítajte si a vyjadrite súhlas s licenčnými podmienkami.

  1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

  2. Prečítajte si prípadné chybové hlásenia.

  3. Ak sa zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa licenčných podmienok alebo zrušených aktualizácií, kliknite na tlačidlo Skúsiť znova a počkajte, kým sa neobjaví výzva na prečítanie licenčných podmienok.

  4. Prijmite licenčné podmienky a počkajte, či sa aktualizácia úspešne nainštaluje.

 • Je na pevnom disku počítača dostatok voľného miesta? Ak potrebujete uvoľniť miesto na pevnom disku, pravdepodobne bude potrebné odinštalovať programy, odstrániť dočasné internetové súbory, odstrániť nepoužívané súbory alebo vyprázdniť Kôš. Potom skúste aktualizácie znova nainštalovať.

 • Bol proces inštalácie zrušený, alebo došlo k prerušeniu internetového pripojenia? Ak sa tak stalo, riešenie je jednoduché. Stačí vyhľadať aktualizácie a nainštalovať tie, ktorých inštalácia bola zrušená alebo prerušená.

 • Inštalovali ste aktualizáciu ovládača? Aktualizácie ovládača, napríklad pre grafické karty, môžu niekedy spôsobovať problémy, ak sú inštalované súbory poškodené, alebo to nie sú správne súbory pre vašu verziu systému Windows. Služba Windows Update by mala poskytovať najaktuálnejšie ovládače pre vašu verziu systému Windows. V prípade problému s inštaláciou ovládačov zariadení prostredníctvom služby Windows Update sa však obráťte na výrobcu zariadenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 • Aké ďalšie možnosti mám? Ak vám predchádzajúce otázky nepomohli vyriešiť daný problém, prezrite si chybové hlásenia zobrazené v službe Windows Update, z ktorých sa môžete dozvedieť viac o príčinách a ďalších možných krokoch.

  • Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

   Ak sa vyskytla chyba, zobrazí sa kód chyby a prepojenie na Pomocníka. Ak pre danú chybu nie je k dispozícii konkrétna téma Pomocníka, môžete vyhľadať kód chyby online a získať pomoc.

Ako sa dá zistiť, ktoré aktualizácie boli nainštalované?

V službe Windows Update sa uchováva história aktualizácií, aby ste mohli skontrolovať, ktoré aktualizácie boli nainštalované a kedy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií systému.

Systém Windows stále ponúka odmietnutú alebo odstránenú aktualizáciu.

Ak aktualizáciu skryjete, služba Windows Update prestane túto aktualizáciu ponúkať, kým sa nerozhodnete pre jej obnovenie. Postup skrytia aktualizácie je nasledovný:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete skryť dôležité aktualizácie, kliknite na prepojenie, ktoré vás informuje o dostupnosti dôležitých aktualizácií.

  • Ak chcete skryť voliteľné aktualizácie, kliknite na prepojenie, ktoré vás informuje o dostupnosti voliteľných aktualizácií.

 3. Vyberte aktualizáciu, ktorú chcete skryť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Skryť aktualizáciu. Tento krok vykonajte pre všetky aktualizácie, ktoré chcete skryť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Chcem nainštalovať aktualizáciu, ktorá bola predtým skrytá.

Najprv je potrebné obnoviť uvedenie tejto aktualizácie v zozname ponúkanom systémom Windows a potom ju nainštalovať. Postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Kliknite na položku Obnoviť skryté aktualizácie na ľavej table.

 3. Vyberte aktualizáciu, ktorú chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Systém Windows automaticky vyhľadá aktualizácie a potom vás vyzve na inštaláciu obnovenej aktualizácie a nových aktualizácií, ktoré môžu byť k dispozícii.

Po obnovení skrytých aktualizácií nie je možné vyhľadať požadovanú aktualizáciu.

Stáva sa to v prípade, ak ten istý problém ako aktualizácia, ktorú ste sa pokúsili obnoviť, rieši aj novšia aktualizácia. Systém Windows ponúkne iba novšiu aktualizáciu.

Počítač bol v čase plánovanej aktualizácie vypnutý.

Ak počítač vynechal plánovanú aktualizáciu, vyhľadá aktualizácie po opätovnom spustení. Aktualizácie môžete nainštalovať okamžite alebo ich môžete odložiť. Aktualizácie sa nainštalujú pri ďalšej plánovanej aktualizácii, ak bude počítač zapnutý. Ak sú nové aktualizácie pripravené na inštaláciu, môžete ich nainštalovať a až potom počítač vypnúť. Keď sa objavia nové aktualizácie čakajúce na inštaláciu, na tlačidle Vypnúť systému Windows sa zobrazí ikona štítu Obrázok tlačidla Vypnúť systému Windows so štítom, ktorý znamená, že sa nainštalujú aktualizácie.

Stále sa objavujú výzvy na reštartovanie počítača, aby sa mohli inštalácia aktualizácií dokončiť.

Niektoré aktualizácie sú určené pre súbory a služby, ktoré systém Windows práve používa. Aktualizácie tohto typu nie je možné nainštalovať, kým je systém Windows spustený. Preto uložte súbory, s ktorými ste pracovali, zatvorte všetky otvorené programy a potom reštartujte počítač, aby sa proces aktualizácie dokončil.

Po inštalácii aktualizácií (alebo po aktualizácii ovládača) jedno zo zariadení nepracuje.

Tento problém má niekoľko príčin. Ak ste počítač kúpili so zariadením, ktorého ovládač aktualizujete, mali by ste najprv ovládač hľadať na stránkach výrobcu počítača. Väčšina výrobcov počítačov používa zariadenia od iných výrobcov, napríklad videokarty alebo zvukové karty. V niektorých prípadoch môže výrobca upraviť ovládače dodávané s počítačom, zatiaľ čo iný výrobca zariadenia poskytuje všeobecnejšie ovládače. Problém sa vám v niektorých prípadoch môže podariť vyriešiť inštaláciou všeobecného ovládača zariadenia, hoci ho vytvoril výrobca zariadenia.

Ďalšou možnou príčinou môže byť skutočnosť, že verzia ovládača nefunguje s vaším zariadením alebo počítačom. Hardvérové zariadenia sa často upravujú, no ponechávajú si rovnaký názov. Môžete používať najnovší ovládač, ktorý však nepracuje správne. V takom prípade môže byť potrebné vrátiť sa k predchádzajúcej verzii ovládača daného zariadenia. Na webovej lokalite výrobcu počítača alebo zariadenia vyhľadajte verziu ovládača určenú pre dané zariadenie alebo odstráňte ovládač, reštartujte počítač a nainštalujte starší ovládač. Pomocné informácie k týmto krokom sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Problém pretrváva aj po vykonaní uvedených krokov. Čo treba teraz urobiť?

Skúste jednu z nasledovných možností:

Platí pre kódy chýb: WindowsUpdate_dt000