Vypnutie počítača pomocou aplikácie Windows Media Center

Pomocou aplikácie Media Center môžete vykonať niektoré činnosti týkajúce sa počítača, napríklad ho vypnúť alebo prepnúť do režimu spánku. Táto možnosť je praktická, ak používate diaľkový ovládač aplikácie Media Center a chcete tieto úlohy vykonať bez použitia myši alebo klávesnice.

Vypnutie počítača alebo vykonanie iného výkonu týkajúceho sa počítača pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center:

 1. Na otvorenie aplikácie Media Center stlačte na diaľkovom ovládači aplikácie Media Center zelené spúšťacie tlačidlo Obrázok zeleného tlačidla Štart na diaľkovom ovládači.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, vyberte položku Vypnúť a urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na zatvorenie aplikácie Media Center stlačte tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla Zavrieť.
  • Na odhlásenie z počítača stlačte tlačidlo OdhlásiťObrázok tlačidla Odhlásiť.
  • Na vypnutie počítača stlačte tlačidlo VypnúťObrázok tlačidla Vypnúť.
  • Na reštartovanie počítača stlačte tlačidlo ReštartovaťObrázok tlačidla Reštartovať.
  • Na zapnutie režimu spánku stlačte tlačidlo UspaťObrázok tlačidla Režim spánku.
  • Na zrušenie týchto úloh a ich nevykonanie stlačte tlačidlo DozaduObrázok tlačidla Dozadu.

Ďalšie informácie o vypnutí počítača sa nachádzajú v téme Vypnutie počítača: Najčastejšie otázky.