Vysvetlenie k hardvéru a softvéru pre 64-bitové vydanie systému Windows

Ak sa rozhodujete medzi počítačom s 32-bitovou verziou systému Windows 7 a počítačom so 64-bitovou verziou systému Windows 7, možno si robíte starosti aj s rozdielmi medzi 32-bitovými a 64-bitovými ovládačmi a programami.

Nemusíte sa ničoho báť. Zjednodušene povedané, počítač so 64-bitovou verziou systému Windows 7 vyžaduje 64-bitové ovládače pre celý hardvér a všetky zariadenia. Ovládač je softvér, ktorý počítaču umožňuje komunikovať s hardvérovými zariadeniami. Zariadenia pripojené k počítaču alebo nainštalované v počítači nefungujú bez ovládačov správne. Vo väčšine prípadov je možné v systéme Windows automaticky vyhľadať a nainštalovať tie 64-bitové ovládače, ktoré sa nachádzajú v databáze ovládačov systému Windows, alebo pomocou služby Windows Update.

Na rozdiel od ovládačov bude väčšina programov určených pre počítače s 32-bitovou verziou systému Windows fungovať bez problémov aj na počítačoch so 64-bitovou verziou systému Windows. (Dôležitou výnimkou sú antivírusové programy a tzv. pomôcky, pre ktoré bude asi potrebná 64-bitová verzia.)

Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows a môžete si vybrať medzi inštaláciou 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie určitého programu, vždy si vyberte 64-bitovú verziu. Aj keď 32-bitová verzia by mala fungovať aj v 64-bitovej verzii systému Windows, 64-bitová verzia bude pravdepodobne fungovať lepšie, pretože je určená pre 64-bitovú verziu systému Windows.

Poradca pre inováciu na systém Windows 7
Pomocou Poradcu pre inováciu na systém Windows 7 môžete analyzovať svoj počítač a zistiť, či v ňom môžete spustiť 64-bitovú verziu systému Windows 7.

Nemusíte poznať všetky podrobnosti

Počet nových počítačov so 64-bitovou verziou systému Windows výrazne vzrástol po vydaní systému Windows Vista. Očakáva sa, že v prípade systému Windows 7 sa bude vo väčšine nových počítačov ponúkať 64-bitová verzia operačného systému. Niektorí výrobcovia počítačov budú dodávať všetky nové počítače iba so 64-bitovou verziou systému Windows 7.

Väčšina kupujúcich teda nebude riešiť problém, či si má vybrať 64-bitovú verziu, ale skôr si položí otázku, či existujú nejaké dôvody, prečo si ju nevybrať.

V minulosti bol hlavnou nevýhodou 64-bitovej verzie systému Windows nedostatok 64-bitových ovládačov, ktoré by umožnili správne fungovanie hardvéru. Rýchly nárast popularity 64-bitových verzií systému Windows však spôsobil, že v súčasnosti už sú k dispozícii 64-bitové ovládače pre desaťtisíce rozličných zariadení.

Ak nepotrebujete poznať technické detaily o 64-bitovej výpočtovej technike a stačí vám, aby systém Windows bez problémov fungoval, ďalej už čítať nemusíte. Systém Windows 7 je navrhnutý tak, aby ste sa nemuseli zaoberať tým, či máte k dispozícii 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu operačného systému.

Ak vás zaujíma, s akými problémami s hardvérom alebo softvérom sa môžete stretnúť pri používaní 64-bitovej verzie systému Windows, čítajte ďalej. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si článok 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Nechajte systém Windows vyhľadávať 64-bitové ovládače za vás

64-bitový počítač je definovaný ako počítač so 64-bitovým procesorom (označuje sa aj ako CPU alebo procesor x64), v ktorom je nainštalovaná 64-bitová verzia systému Windows. Väčšina nových počítačov sa v súčasnosti predáva so 64-bitovým procesorom, aj keď niektoré z nich neobsahujú 64-bitovú verziu systému Windows. Je to preto, že počítače so 64-bitovým procesorom môžu fungovať s 32-bitovou aj so 64-bitovou verziou systému Windows.

Ak je teda počítač označený ako 64-bitový, skontrolujte, či je v ňom nainštalovaná 64-bitová verzia systému Windows.

Počítač so 64-bitovou verziou systému Windows vyžaduje, aby bol pre každý hardvér, ktorý je nainštalovaný v počítači alebo pripojený k počítaču, k dispozícii 64-bitový ovládač. Ak sa napríklad pokúsite nainštalovať grafickú kartu, tlačiareň alebo iné zariadenie, ktoré má nainštalovaný iba 32-bitový ovládač, na 64-bitovú verziu systému Windows, nepodarí sa to.

Keď systém Windows identifikuje všetky hardvérové zariadenia, pokúsi sa vyhľadať najvhodnejšie ovládače. Ak máte k dispozícii 64-bitovú verziu systému Windows, vyhľadávajú sa 64-bitové ovládače.

V službe Windows Update môžete nastaviť automatické preberanie odporúčaných ovládačov pre hardvér a zariadenia. Vďaka tomu si môžete byť istí, že hardvér a zariadenia fungujú správne. Ak aj máte nastavenú službu Windows Update na automatické preberanie a inštaláciu všetkých odporúčaných aktualizácií, nemusíte získať všetky aktualizované ovládače dostupné pre zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické získavanie odporúčaných ovládačov a aktualizácií pre hardvér.

Skontrolujte kompatibilitu vlastnými silami

Ak chcú výrobcovia hardvéru získať logo „Compatible with Windows 7“ (Kompatibilné so systémom Windows 7), pre hardvér musia existovať ovládače kompatibilné s 32-bitovou aj so 64-bitovou verziou systému Windows. Ak uvidíte toto logo, nemusíte sa starať o to, či hardvér bude fungovať v 64-bitovej verzii systému Windows.

Dostupnosť 64-bitových ovládačov a programov môžete skontrolovať na novej lokalite Centra kompatibility so systémom Windows 7 na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Môže to byť užitočné v prípade, že napríklad plánujete kúpiť novú tlačiareň a chcete sa pred zakúpením uistiť, že má k dispozícii 64-bitový ovládač. Nájdete tam aj informácie o tom, či existujú 64-bitové verzie vašich obľúbených programov.

Na lokalite Centra kompatibility so systémom Windows Vista sa nachádzajú informácie o dostupnosti 64-bitových ovládačov pre tisíce hardvérových produktov a o dostupnosti 64-bitových verzií tisícov programov.

Vo všeobecnosti platí, že čím je hardvér novší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že má k dispozícii aj 64-bitový ovládač. Niektoré staršie zariadenia však 64-bitové ovládače k dispozícii nemajú.

Overenie kompatibility so systémom Windows Vista alebo so systémom Windows 7

Ak existuje 64-bitový ovládač pre 64-bitovú verziu systému Windows Vista, je pravdepodobné, že bude správne fungovať aj s tým istým hardvérom nainštalovaným v počítači so 64-bitovou verziou systému Windows 7.

To isté platí aj pre 64-bitové programy kompatibilné so systémom Windows Vista. Mali by správne fungovať na 64-bitovej verzii systému Windows 7. Zoznam programov dostupných v 64-bitovej verzii sa nachádza v Centre kompatibility so systémom Windows Vista.

Vo väčšine prípadov však nebude potrebné vyhľadávať 64-bitové verzie programov, pretože ako bolo vysvetlené vyššie, väčšina programov určených pre 32-bitové verzie systému Windows funguje správne aj v počítačoch so 64-bitovou verziou systému Windows.

Čo ak neplánujete nákup nového počítača a chcete iba zistiť, či 64-bitová verzia systému Windows môže fungovať v aktuálnom počítači? Ak je to tak, mali by ste prevziať a nainštalovať Poradcu pre inováciu na systém Windows 7 z webovej stránky Poradcu pre inováciu na systém Windows 7. Tento program vykoná analýzu počítača a vytvorí správu s informáciami o tom, či v počítači možno spustiť systém Windows 7, a so zoznamom všetkých známych problémov s kompatibilitou vrátane informácií o tom, či v počítači možno spustiť 64-bitovú verziu systému Windows 7.

V prípade potreby je k dispozícii viac pamäte

Hlavnou výhodou počítačov so 64-bitovou verziou systému Windows je schopnosť používať viac pamäte ako pri 32-bitovej verzii systému Windows, najmä ak je v počítači nainštalovaná pamäť s väčšou kapacitou. Počítač so 64-bitovou verziou systému Windows môže používať 4 GB (gigabajty) pamäte a viac, kým počítač s 32-bitovou verziou systému Windows využije najviac 3,5 GB.

64-bitový počítač s pamäťou s kapacitou 6 GB, 8 GB a vyššou môže dosiahnuť vyšší výkon než počítač s nižšou kapacitou pamäte, ak máte v počítači naraz otvorené väčšie množstvo programov alebo súborov alebo ak sa rieši väčší počet úloh náročných na pamäť, ako je napr. úprava videa s vysokým rozlíšením alebo hranie najnovších 3D hier.

V súčasnosti aj napriek tomu existuje len pár programov navrhnutých tak, aby dokázali naplno využiť pamäť 3,5 GB, čo je maximum, ktoré sa dá využiť pri 32-bitovej verzii systému Windows. V závislosti na tom, čo robíte a aké programy používate, nemusíte pocítiť žiadny alebo len slabý prínos z používania 64-bitovej verzie systému Windows.

Hlavné výhody pocítite, ak máte spustených viac programov naraz. Ďalšie informácie nájdete v téme Odhalenie tajomstva 64-bitovej verzie systému Windows.

Fungovanie 32-bitových programov v 64-bitovej verzii systému Windows

Keď spustíte 32-bitový program v 64-bitovej verzii systému Windows 7, program funguje v 32-bitovom emulačnom režime, pri ktorom sa využíva softvér simulujúci 32-bitovú verziu systému Windows 7. Tým je umožnené hladké fungovanie 32-bitových programov na 64-bitovom operačnom systéme. Programy určené pre 64-bitovú výpočtovú techniku však pracujú rýchlejšie v 64-bitovej verzii systému Windows 7.

Niektoré staršie programy, ktoré nedokážu pracovať v 64-bitovej verzii systému Windows 7, môžu pracovať v režime Windows XP v systéme Windows 7. Ako naznačuje názov, pomocou tejto funkcie môžu programy určené pre systém Windows XP bez problémov pracovať aj v systéme Windows 7. (Niektoré typy programov, napr. softvér zabezpečenia alebo programy s vysokými nárokmi na grafiku, však v režime Windows XP fungovať nemusia). Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia a používanie režimu Windows XP Mode v systéme Windows 7.

Nastavenia kompatibility programu je možné zmeniť. Dá sa to manuálne alebo pomocou Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows.

Zhrnutie: Staršie programy určené pre 32-bitovú verziu systému Windows môžu na rozdiel od ovládačov hardvéru spoľahlivo pracovať aj v 64-bitovej verzii systému Windows 7.

Neváhajte

Už sa teda nemusíte obávať, že nedostatok 64-bitových ovládačov a programov vám zabráni prejsť na používanie 64-bitovej verzie systému Windows. V systéme Windows 7 sa nachádza množstvo vstavaných funkcií zabezpečujúcich kompatibilitu a automatickú aktualizáciu, ktoré vám pomôžu prejsť na používanie 64-bitovej výpočtovej techniky. Počítačov so 64-bitovými procesormi sa predáva viac ako počítačov s 32-bitovými procesormi, vďaka čomu sa prudko zvyšuje aj počet 64-bitových ovládačov.

Teraz, keď máte k dispozícii základné informácie o týchto problémoch s hardvérom a softvérom, si už naozaj nemusíte robiť starosti s prechodom na 64-bitové verzie.