Postup pri odinštalovaní balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Balík Windows 7 Service Pack 1 (SP1) obsahuje mnoho aktualizácií na vylepšenie systému Windows 7. Ak sa však po inštalácii balíka Service Pack vyskytne problém s hardvérom alebo programom, možno ho budete chcieť dočasne odinštalovať, aby ste mohli problém vyriešiť.

Poznámka

  • Ak ste balík SP1 nainštalovali osobne, môžete ho odinštalovať. Ak bol však balík SP1 v počítači už vopred nainštalovaný, nedá sa odinštalovať.

Zobraziť všetko

Odinštalovanie balíka SP1 pomocou položky Programy a súčasti

Balík SP1 sa najjednoduchšie odinštaluje pomocou položky Programy a súčasti.

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, vyberte možnosť Ovládací panel, kliknite na položku Programy a potom na položku Programy a súčasti.
  2. Kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie.

  3. Kliknite na položku Balík Service Pack pre systém Microsoft Windows (KB 976932) a potom kliknite na položku Odinštalovať.

    Ak položka Balík Service Pack pre systém Microsoft Windows (KB 976932) nie je uvedená v zozname nainštalovaných aktualizácií, balík SP1 bol pravdepodobne v počítači vopred nainštalovaný a nie je možné ho odinštalovať. Ak je balík Service Pack v zozname uvedený, ale je sivý a nedostupný, nie je možné balík Service Pack odinštalovať.

Odinštalovanie balíka SP1 pomocou príkazového riadka

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a do poľa hľadania zadajte slovné spojenie príkazový riadok.
  2. V zozname výsledkov kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Napíšte nasledujúci príkaz: wusa.exe /uninstall /kb:976932

  4. Stlačte kláves Enter.

Balík SP1 nie je možné odinštalovať

Ak ste po inštalácii balíka SP1 použili program Čistenie disku, je pravdepodobné, že sa z počítača odstránili záložné súbory potrebné na odinštalovanie balíka Service Pack. Na odstránenie balíka Service Pack je potrebné preinštalovať systém Windows 7. Ďalšie informácie o inštalácii sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.