Ovládač je softvér, ktorý umožňuje komunikáciu počítača s hardvérom alebo so zariadeniami. Bez správneho ovládača nebude hardvér ani zariadenie, ktoré chcete použiť, fungovať správne. Nižšie je uvedených niekoľko odporúčaných prepojení: