Používanie funkcií zjednodušenia prístupu v aplikácii Windows Media Center

Aplikácia Windows Media Center je kompatibilná s nasledujúcimi funkciami zjednodušenia ovládania systému Windows: Moderátor, Zväčšovacie sklo a Služby DVS. Funkciu Moderátor je možné použiť na konverziu textu na hovorené slovo, funkciu Zväčšovacie sklo je možné nastaviť na lepšie zobrazenie obrazovky a služby DVS je možné nastaviť pre televízny prijímač.

Ďalšie informácie o zapnutí vysokého kontrastu v aplikácii Media Center sa nachádzajú v téme Zapnutie vysokého kontrastu v aplikácii Windows Media Center. Ďalšie informácie o zapnutí titulkov sa nachádzajú v téme Zobrazovanie skrytých a obyčajných titulkov v aplikácii Windows Media Center.

Používanie programu Moderátor

Program Moderátor je program na prevod textu na reč pre nevidomých alebo slabozrakých používateľov.

Aplikácia Media Center poskytuje pre program Moderátor základnú navigačnú podporu. Keď je program Moderátor otvorený, pri prechádzaní prostredím aplikácie Media Center nahlas číta text na obrazovke (napríklad možnosti tlačidiel alebo napísaný text). Ďalšie informácie o používaní programu Moderátor sa nachádzajú v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

Používanie programu Zväčšovacie sklo

Zväčšovacie sklo zväčšuje text a objekty na obrazovke, takže sú lepšie viditeľné pre osoby so slabým zrakom. Zväčšovacie sklo vytvorí vlastné okno zobrazujúce zväčšenú časť obrazovky.

Aplikácia Media Center podporujte program Zväčšovacie sklo a aj iné zväčšovače obrazovky.

Ďalšie informácie o používaní zväčšovacieho skla sa nachádzajú v téme Zväčšenie objektov zobrazených na obrazovke (Zväčšovacie sklo).

Poznámky

  • Program Zväčšovacie sklo sa nezobrazí správne, ak je aplikácia Media Center prepnutá na celú obrazovku. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celú obrazovku v aplikácii Media Center, kliknite na tlačidlo ObnoviťObrázok tlačidla Obnoviť v pravom hornom rohu.
  • Ak chcete vypnúť program Zväčšovacie sklo, kliknutím na ikonu lupy otvorte ovládacie prvky programu Zväčšovacie sklo a potom kliknite na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla Zavrieť.

Aktivovanie Služieb DVS

Služby DVS poskytujú doplňujúce informácie o obrázkoch na obrazovke. Služby DVS nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. S otázkami týkajúcimi sa dostupnosti služieb DVS vo vašej oblasti sa môžete obrátiť na poskytovateľa televíznych služieb.

Aktivácia služieb DVS

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV a nakoniec na položku Zvuk.

  2. V časti Zvuk analógového televízneho vysielania zmeňte kliknutím na znamienko plus (+) výber na možnosť Sekundárne zvukové zariadenie (SAP) a potom kliknite na položku Uložiť.

    Poznámka

    • Kanál SAP (Second Audio Program) môže obsahovať ďalšiu hlasovú stopu s komentárom, informáciami DVS alebo s prekladom do cudzieho jazyka.