Používanie programu Vzdialená pracovná plocha pri zapnutej bráne Windows Firewall

Keďže brána Windows Firewall obmedzuje komunikáciu medzi počítačom a Internetom, program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy bude správne pracovať až po zmene nastavenia.

  1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Povoliť program alebo funkciu v bráne Windows Firewall.

  3. Kliknite na možnosť Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. V časti Povolené programy a funkcie začiarknite položku Vzdialená plocha a potom pomocou začiarkavacích políčok v stĺpcoch vyberte typy sieťového umiestnenia, v ktorých chcete povoliť komunikáciu.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Aj tlačidlo Zmeniť nastavenia nie je dostupné, je možné, že nemáte povolenia na zmenu niektorých nastavení, ktoré spravuje správca systému.