Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku

Systém Windows poskytuje nastavenia na použitie vizuálnych pomôcok nahradzujúcich zvuky v mnohých programoch.

Tieto nastavenia môžete upraviť v Centre zjednodušenia prístupu prístupu na stránke Používať textové alebo vizuálne alternatívy zvukov.

  1. Otvorte stránku Používať textové alebo vizuálne alternatívy zvukov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Používať textové alebo vizuálne alternatívy zvukov.

  2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

    • Zapnúť vizuálne upozornenia pre zvuky. Táto možnosť nastaví spustenie zvukových upozornení pri prihlásení do systému Windows. Zvukové upozornenia nahradia systémové zvuky vizuálnymi pomôckami, napríklad blikaním na obrazovke, takže upozornenia systému budú viditeľné aj v prípade, že ich nebude počuť. Okrem toho je pri zvukových upozorneniach možné nastaviť aj spôsob upozornenia.

    • Zapnúť textové popisy pre hovorený dialóg. Táto možnosť spôsobí, že systém Windows bude namiesto zvukov upozorňujúcich na činnosť počítača zobrazovať textové popisy (napríklad pri otvorení dokumentu alebo dokončení tlače).