Použitie počítača bez obrazovky

Systém Windows obsahuje množstvo funkcií, ktoré umožňujú používať počítač bez obrazovky. Pomocou programu Moderátor môžete napríklad použiť hlasné čítanie textu alebo môžete použiť systém Windows na popisovanie diania na obrazovke.

V Centre zjednodušenia prístupu môžete zapnúť alebo upraviť nastavenie týchto funkcií kliknutím na stránku Používať počítač bez zobrazenia v Centre zjednodušenia prístupu.

  1. Otvorte stránku Používať počítač bez zobrazenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Používať počítač bez zobrazenia.

  2. Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

    • Zapnúť program Moderátor. Táto možnosť nastaví spustenie programu Moderátor pri prihlásení do systému Windows. Program Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom. Ďalšie informácie o programe Moderátor nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

    • Zapnúť zvukový popis. Táto možnosť nastaví spustenie zvukového popisu pri prihlásení do systému Windows. Zvukové popisy poskytujú zvukový popis obrazu.

    • Vypnúť všetky nepotrebné animácie. Táto funkcia vypne animované efekty, napríklad efekty postupného strácania obrazu pri zatváraní okien a ďalších elementov.

    • Ako dlho majú zostať otvorené dialógové okná systému Windows s upozorneniami? Táto možnosť umožňuje nastaviť čas, počas ktorého zostanú oznámenia zobrazené na obrazovke.