Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice

Systém Windows má dve funkcie, ktoré umožňujú pracovať s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice: program Rozpoznávanie reči (umožňuje využívať pri práci so systémom Windows hlasové príkazy) a program Klávesnica na obrazovke (umožňuje zadávať text výberom znakov na obrazovke).

Tieto nastavenia môžete zapnúť a upraviť na stránke Používať počítač bez myši alebo klávesnice v Centre zjednodušenia prístupu.

  1. Otvorte stránku Používať počítač bez myši alebo klávesnice kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Používať počítač bez myši alebo klávesnice.

  2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

    • Zapnúť program Klávesnica na obrazovke. Výberom tejto možnosti nastavíte program Klávesnica na obrazovke tak, aby sa spúšťal pri prihlásení do systému Windows. V programe Klávesnica na obrazovke sa zobrazí vizuálna klávesnica so všetkými štandardnými klávesmi. Jednotlivé klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, alebo môžete použiť klávesy na bežnej klávesnici. Ďalšie informácie o používaní klávesnice na obrazovke nájdete v téme Písanie bez použitia klávesnice (Klávesnica na obrazovke).

    • Zapnúť program Rozpoznávanie reči. Táto možnosť umožňuje ovládať počítač hlasom. Pomocou mikrofónu môžete vyslovovať povely, ktoré počítač rozpozná a bude na ne reagovať, alebo diktovať text. Ďalšie informácie o nastavení programu Rozpoznávanie reči nájdete v téme Nastavenie programu Rozpoznávanie reči.