Používanie kalkulačky

Pomocou Kalkulačky môžete vykonávať jednoduché výpočty, ako sú operácie sčítania, odčítania, násobenia a delenia. Kalkulačka takisto ponúka rozšírené funkcie, ktoré sú k dispozícii na programátorských, vedeckých a štatistických kalkulačkách.

Výpočty môžete vykonávať kliknutím na tlačidlá kalkulačky alebo ich zadaním pomocou klávesnice. Po stlačení klávesu Num Lock môžete na zadávanie čísel a operátorov použiť aj numerickú klávesnicu. Ďalšie informácie o používaní klávesnice s programom Kalkulačka sa nachádzajú v téme Klávesové skratky.

Obrázok okna programu Kalkulačka
Okno Kalkulačka
 1. Spustite kalkulačku kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Kalkulačka a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Kliknite na ponuku Zobraziť a potom na požadovaný režim.

  Pri prepnutí režimu sa aktuálny výpočet vymaže. Čísla a história výpočtov uložená pamäťovými klávesmi sa uchovajú.

 3. Na vykonanie požadovaného výpočtu kliknite na klávesy kalkulačky.

Zobraziť všetko

Používanie vedeckého režimu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Vedecká.

 2. Na vykonanie požadovaného výpočtu kliknite na klávesy kalkulačky.

  Ak chcete získať prístup k inverzným funkciám, kliknite na kláves Inv.

Poznámky

 • Vo vedeckom režime počíta kalkulačka s presnosťou do 32 platných číslic.

 • Kalkulačka dodržiava postupnosť znamienok pri počítaní vo vedeckom režime.

Používanie programátorského režimu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Programátorská.

 2. Na vykonanie požadovaného výpočtu kliknite na klávesy kalkulačky.

Poznámky

 • V programátorskom režime je kalkulačka presná až do 64 bitov, v závislosti od veľkosti vybratého slova.

 • Kalkulačka dodržiava postupnosť znamienok pri počítaní v programátorskom režime.

 • V programátorskom režime sa počíta iba s celými číslami. Desatinné časti čísiel sa zanedbávajú.

Používanie štatistického režimu

Pri používaní štatistického režimu môžete zadať údaje, pre ktoré chcete vypočítať štatistiku, a potom môžete vykonať výpočty. Keď zadáte údaje, tieto údaje sa zobrazia v oblasti s históriou a počet zadaných hodnôt sa zobrazí v oblasti výpočtu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Štatistika.

 2. Pomocou klávesnice alebo myši zadajte prvú časť údajov a kliknite na tlačidlo Pridať, čím pridáte údaje do množiny údajov.

 3. Kliknite na tlačidlo štatistického výpočtu, ktorý chcete vykonať:

  Tlačidlo Funkcia
  Tlačidlo
  Obrázok tlačidla priemeru
  Funkcia

  Priemer hodnôt

  Tlačidlo
  Obrázok tlačidla priemeru druhých mocnín
  Funkcia

  Priemer druhej mocniny hodnôt

  Tlačidlo
  Obrázok tlačidla súčtu
  Funkcia

  Súčet hodnôt

  Tlačidlo
  Obrázok tlačidla súčtu druhých mocnín
  Funkcia

  Súčet druhej mocniny hodnôt

  Tlačidlo
  Obrázok tlačidla štandardnej odchýlky
  Funkcia

  Štandardná odchýlka

  Tlačidlo
  Obrázok tlačidla štandardnej odchýlky populácie
  Funkcia

  Štandardná odchýlka vyplnenia

Používanie histórie výpočtov

História výpočtov uchováva všetky výpočty, ktoré kalkulačka vykoná v rámci relácie, a je dostupná v štandardnom aj vedeckom režime. Hodnoty vo výpočtoch v histórii sa dajú meniť. Pri vykonávaní úprav histórie výpočtov sa výsledok vybratého výpočtu zobrazí v oblasti výsledkov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku História.

 2. Dvakrát kliknite na výpočet, ktorý chcete upraviť.

 3. Zadajte nové hodnoty, ktoré chcete vypočítať, a stlačte kláves Enter.

Poznámka

 • História výpočtov sa uchováva zvlášť v štandardnom a zvlášť vo vedeckom režime. História sa zobrazí podľa toho, ktorý režim používate.

Prevod hodnôt z jednej mernej jednotky na inú

Pomocou kalkulačky môžete vykonávať prevody rôznych merných jednotiek.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Prevod jednotiek.

 2. V časti Vyberte typ jednotky, ktorú chcete previesť kliknite na tri zoznamy, aby ste vybrali jednotky, ktoré chcete previesť, a potom v poli Z zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.

Výpočet dátumov

Pomocou kalkulačky môžete vypočítať rozdiel medzi dvoma dátumami, alebo môžete odpočítať dni od zadaného dátumu.

 1. Kliknite na ponuku Zobraziť a potom kliknite na položku Výpočet dátumu.

 2. V časti Vyberte požadovaný výpočet dátumu kliknite na zoznam a vyberte typ výpočtu, ktorý chcete vykonať.

 3. Zadajte údaje a potom kliknite na tlačidlo Vypočítať.

Výpočet spotreby pohonných hmôt, prenájmu alebo splátok hypotéky

V kalkulačke môžete na výpočet spotreby pohonných hmôt, čiastky prenájmu a splátok hypotéky použiť pracovné hárky Spotreba paliva, Lízing vozidla a Hypotéka.

 1. Kliknite na ponuku Zobraziť, ukážte na položku Pracovné hárky a potom kliknite na hárok pre požadovaný výpočet.

 2. V časti Vyberte hodnotu, ktorú chcete vypočítať kliknite na premennú, ktorú chcete vypočítať.

 3. Do textových polí zadajte známe hodnoty a potom kliknite na tlačidlo Vypočítať.