Používanie lokalizačných a ďalších senzorov

Pomocou senzorov môžu programy v počítači prispôsobiť poskytované informácie a služby na základe aktuálneho umiestnenia vášho počítača, okolia a ďalších faktorov. Pomocou lokalizačného senzora a počítača môžete napríklad vyhľadať reštauráciu v okolí, získať informácie o tom, ako sa k nej dostanete, poslať tieto informácie priateľovi a potom k nej prejsť pomocou pokynov na mape. Ďalšie informácie o rôznych typoch senzorov sa nachádzajú v téme Čo je senzor?.

Programy môžu získať prístup k informáciám zo senzora po jeho nainštalovaní a aktivovaní v počítači. Tieto informácie potom môžu uložiť alebo použiť tak, aby vám pomohli vykonávať bežné úlohy alebo rozšíriť možnosti pri používaní počítača. Ak chcete všetkým programom a používateľským kontám zabrániť v prístupe k informáciám zo senzora, môžete senzor deaktivovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Povolenie alebo zakázanie senzora.

Keďže niektoré programy môžu prostredníctvom sieťových pripojení odosielať osobné informácie, môžete senzor aktivovať alebo deaktivovať, ak ste v systéme Windows prihlásení pomocou konta správcu.

Môžete tiež obmedziť prístup k osobným informáciám o určitých používateľoch počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia prístupu k informáciám zo senzora.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v téme Aký vplyv má senzor na moje osobné údaje?.