Používanie programu Rýchle poznámky

Program Rýchle poznámky môžete použiť na napísanie zoznamu úloh, poznačenie telefónneho čísla alebo na čokoľvek iné, na čo by ste použili papierový poznámkový blok. Program Rýchle poznámky môžete používať s perom počítača Tablet PC alebo so štandardnou klávesnicou. Ak chcete vytvoriť poznámku pomocou pera počítača Tablet PC, jednoducho začnite písať na poznámku na mieste, kde sa má zobraziť rukou písaný text. Ak chcete napísať poznámku, kliknite na miesto, kde sa má zobraziť text, a začnite písať.

Obrázok rýchlej poznámky
Rýchla poznámka
Zobraziť všetko

Vytvorenie novej rýchlej poznámky

 • Ak chcete otvoriť okno Rýchle poznámky, ťuknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Rýchle poznámky a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Rýchle poznámky.

  Ak chcete vytvoriť ďalšie poznámky, kliknite na tlačidlo Nová poznámka.

  Novú poznámku môžete otvoriť aj stlačením klávesov Ctrl+N.

Tip

 • Ak chcete zmeniť veľkosť poznámky, presunutím okraja alebo rohu poznámky zväčšite alebo zmenšite poznámku.

Odstránenie rýchlej poznámky

Keď dokončíte prácu s poznámkou, môžete ju odstrániť a uvoľniť tak miesto na pracovnej ploche.

 1. Kliknite na tlačidlo Odstrániť poznámku.

 2. V dialógovom okne Rýchle poznámky kliknite na možnosť Áno.

  Poznámku môžete odstrániť aj stlačením klávesov Ctrl+D.

Poznámka

 • Ak odstránite všetky poznámky, program Rýchle poznámky sa zatvorí. Ak chcete vytvoriť novú poznámku, znova otvorte program Rýchle poznámky.

  • Ak chcete otvoriť okno Rýchle poznámky, ťuknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Rýchle poznámky a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Rýchle poznámky.

Zmena farby rýchlej poznámky

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na farbu.

Formátovanie textu v rýchlej poznámke

Pomocou klávesových skratiek môžete formátovať text, pridaním odrážok vytvoriť zoznam alebo zmeniť veľkosť textu. Postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek naformátujte text poznámky:

  Typ formátovania Klávesová skratka
  Typ formátovania

  Tučný text

  Klávesová skratka

  Ctrl+B

  Typ formátovania

  Kurzíva

  Klávesová skratka

  Ctrl+I

  Typ formátovania

  Podčiarknutý text

  Klávesová skratka

  Ctrl+U

  Typ formátovania

  Prečiarknutie

  Klávesová skratka

  Ctrl+T

  Typ formátovania

  Zoznam s odrážkami

  Klávesová skratka

  Ctrl+Shift+L

  (Opätovným stlačením tejto klávesovej skratky prepnete na číslovaný zoznam.)

  Typ formátovania

  Zväčšenie veľkosti textu

  Klávesová skratka

  Ctrl+Shift+>

  Typ formátovania

  Zmenšenie veľkosti textu

  Klávesová skratka

  Ctrl+Shift+<