Používanie funkcie Prehrať v na vysielanie prúdov mediálnych údajov

Funkciu Prehrať v môžete používať na vysielanie prúdu súborov videa, hudby alebo obrázkov z počítača na samostatné prehrávacie zariadenie, pripojené k domácej sieti. Týmto zariadením môže byť iný počítač, TV alebo stereo pripojené k sieti. Pomocou funkcie Prehrať v môžete z prehrávača Windows Media Player alebo z iného miesta ukladať mediálne súbory vo svojom počítači.

Obrázok tlačidla Prehrať Pozrite si ukážku: Windows 7 Play To demo.
Obrázok dialógového okna Prehrať v
Dialógové okno funkcie Prehrať v

Používanie funkcie Prehrať v je jednoduché. Správa prúdu údajov sa vykonáva v jednom dialógovom okne. Skôr, ako môžete prehrávať médiá údajov na iných zariadeniach, musíte mať nastavenú sieť, správny hardvér a zapnuté vysielanie prúdu mediálnych údajov.

Nastavenie siete a mediálnych zariadení

Skôr, ako môžete začať používať funkciu Prehrať v, musíte mať nasledujúce hardvérové a softvérové vybavenie:

 • Drôtová alebo bezdrôtová súkromná sieť.

 • Iný počítač v sieti s operačným systémom Windows 7 alebo zariadenie nazývané prijímač digitálnych médií (niekedy nazývaný aj sieťový prehrávač digitálnych médií). Prijímače digitálnych médií sú hardvérové zariadenia pripojené k drôtovej alebo bezdrôtovej sieti, ktorú ovládate pomocou počítača.

  Poznámky

  • Predtým, ako na iný počítač môžete vysielať mediálne údaje, musíte v ňom povoliť diaľkové ovládanie. Ďalšie informácie o povolení diaľkového ovládania a ostatných nastaveniach vysielania prúdu údajov sa nachádzajú v téme Zmena nastavení pre vysielanie prúdov médií v prehrávači Windows Media Player.

  • Pri vysielaní prúdov hudby do prijímača digitálnych médií sa nemusia dať prepínať skladby pomocou ovládacích prvkov na zariadení, ani pomocou diaľkového ovládača dodaného so zariadením.

Ďalšie informácie o nastavovaní zariadení v sieti sa nachádzajú v téme Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.

Zapnutie vysielania prúdov údajov

Skôr, ako je možné vysielať prúd mediálnych údajov pomocou funkcie Prehrať v, je potrebné, aby počítač rozpoznal vhodné prehrávacie zariadenia. Funkcia vysielania mediálnych údajov musí byť už vopred zapnutá. Ak chcete zapnúť vysielanie prúdu mediálnych údajov domácej siete v prehrávači Windows Media Player, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov údajov domácich médií.

  Položka Zapnúť vysielanie prúdov údajov domácich médií nebude v ponuke Prúd dostupná, ak už je vysielanie prúdov údajov zapnuté.

 3. Na stránke Možnosti vysielania prúdu údajov kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o používaní vysielania prúdov mediálnych údajov sa nachádzajú v téme Vysielanie prúdov mediálnych údajov do zariadení a počítačov pomocou prehrávača Media Player.

Používanie funkcie Prehrať v v prehrávači Windows Media Player

Pomocou prehrávača Windows Media Player sa zjednodušuje spravovanie médií, vyhľadávanie položiek, ktoré chcete prehrávať, ako aj otváranie funkcie Prehrať v. Ak chcete vybrať položky na prehrávanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Ak je tabla so zoznamom zatvorená, alebo ak sú zobrazené karty Napáliť alebo Synchronizovať, kliknite na kartu Prehráva sa.

 3. Vyhľadajte v knižnici prehrávača položky, ktoré chcete prehrať, a potom ich myšou presuňte z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehrať vObrázok tlačidla Prehrať v v hornej časti tably so zoznamom a kliknite na zariadenie v sieti, ktoré bude médiá prijímať.
 5. V dialógovom okne funkcie Prehrať v použite ovládacie prvky prehrávania na prehrávanie, prerušenie alebo zastavenie prúdu mediálnych údajov, prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku v zozname.

  Ďalšie informácie o karte Prehráva sa, table so zoznamom a o ovládacích prvkoch prehrávania sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Používanie funkcie Prehrať v na iných miestach v systéme Windows

Mimo prehrávača Windows Media Player môžete vysielať prúd mediálnych údajov pomocou funkcie Prehrať v kliknutím na súbory pravým tlačidlom myši. Ak chcete vybrať mediálne súbory a odoslať ich na iné zariadenie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na súbory, ktoré chcete odosielať na iné prehrávacie zariadenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na vybraté súbory, ukážte na funkciu Prehať v a potom kliknite na zariadenie v sieti, ktoré ste určili na prijatie médií.

 3. V dialógovom okne funkcie Prehrať v použite ovládacie prvky prehrávania na prehrávanie, prerušenie alebo zastavenie prúdu mediálnych údajov, prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku v zozname.

Správa položiek v dialógovom okne Prehrať v

Položky zo zoznamu v dialógovom okne funkcie Prehrať v môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť poradie prehrávania.

 • Ak chcete pridať položku, presuňte ju do dialógového okna funkcie Prehrať v.

 • Ak chcete odstrániť položku, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a kliknite na príkaz Odstrániť zo zoznamu.

 • Ak chcete položku v zozname presunúť na iné miesto, presuňte ju smerom hore alebo dolu.

 • Ak chcete vymazať zo zoznamu všetky položky, kliknite na príkaz Vymazať zoznam.