Používanie zobrazovača XPS

Zobrazovač XPS je program, ktorý slúži na zobrazenie dokumentov XPS, ich vyhľadávanie, digitálne podpisovanie a na nastavovanie povolení pre dokumenty XPS. Ak chcete začať používať zobrazovač XPS, otvorte dokument XPS. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Čo je zobrazovač XPS? a Dokumenty XPS: najčastejšie otázky.

Obrázok panela s nástrojmi v zobrazovači XPS
Panel s nástrojmi v zobrazovači XPS

Tlačidlá na paneli s nástrojmi v zobrazovači XPS

Tlačidlo na paneli s nástrojmi Na čo sa používa
Tlačidlo na paneli s nástrojmi

Súbor

Na čo sa používa

Otvorenie dokumentu XPS v zobrazovači, uloženie kópie dokumentu, vytlačenie dokumentu a skončenie práce so zobrazovačom. Môžete si tiež zobraziť informácie o dokumente, ako je napríklad informácia o autorovi alebo dátum vytvorenia.

Tlačidlo na paneli s nástrojmi

Povolenia

Na čo sa používa

Slúži na nastavenie, zmenu a zobrazenie povolení pre dokument. Môžete tiež vybrať konto, ktoré chcete použiť pre povolenia. Ak ste autorom dokumentu, môžete nastaviť povolenia pre dokument a môžete ich meniť. Ak nie ste autorom dokumentu, môžete si zobraziť informáciu, ktoré povolenia máte.

Tlačidlo na paneli s nástrojmi

Podpisy

Na čo sa používa

Slúži na digitálne podpísanie dokumentu, na požadovanie podpisov od iných osôb a na zobrazenie digitálnych podpisov, ktoré už sú v dokumente použité.

Tlačidlo na paneli s nástrojmi
Prehľad Obrázok tlačidla Prehľad v zobrazovači XPS
Na čo sa používa

Slúži na zobrazenie prehľadu dokumentu. Na table prehľadu si môžete tiež zobraziť výsledky vyhľadávania dokumentu a jeho digitálne podpisy. (Niektoré dokumenty nemusia obsahovať prehľad.)

Tlačidlo na paneli s nástrojmi
Tlačiť Obrázok tlačidla Tlačiť v zobrazovači XPS
Na čo sa používa

Vytlačí dokument XPS. Ak boli na dokumente použité povolenia, pred vytlačením dokumentu sa uistite, že máte povolenia na tlač.

Tlačidlo na paneli s nástrojmi
Zobrazenie Obrázok tlačidla Zobraziť v zobrazovači XPS
Na čo sa používa

Umožňuje vybrať veľkosť zobrazenia dokumentu. Možnosti sú zobrazenie so 100 % veľkosťou, zobrazenie miniatúr a zobrazenie na celú obrazovku.

Tlačidlo na paneli s nástrojmi

Pole Hľadať

Na čo sa používa

Slúži na vyhľadanie slova alebo slovného spojenia v dokumente. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia na table prehľadu.