Pozeranie videa na celej obrazovke v prehrávači Windows Media Player

Ak chcete, aby sa video, televízna relácia, disk DVD alebo vizualizácia zobrazili na celú plochu obrazovky, prepnite sa v prehrávači Windows Media Player počas prehrávania do režimu zobrazenia na celú obrazovku. Keď je prehrávač v režime zobrazenia na celú obrazovku, môžete prehrávanie ovládať pomocou ovládacích prvkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.

Informácie o používaní klávesnice na ovládanie prehrávača obsahuje téma Klávesové skratky prehrávača Windows Media Player. Informácie o rôznych režimoch zobrazenia nájdete v téme Prepínanie režimov zobrazenia v prehrávači Windows Media Player.

Ovládanie prehrávania pomocou zobrazených ovládačov

  1. Počas prehrávania alebo pozastavenia videa kliknite na tlačidlo Zobraziť na celej obrazovkeObrázok tlačidla Zobraziť na celej obrazovke, alebo stlačte klávesy Alt+Enter.

    Ovládacie prvky prehrávania sa môžu zobraziť iba na krátky čas (v závislosti od používanej videokarty a od typu sledovaného videa alebo disku DVD). Ak sú ovládacie prvky prehrávania skryté a nevypli ste ich zobrazovanie na obrazovke, zobrazia sa, keď pohnete myšou.

  2. Kliknite na ovládacie prvky prehrávania v dolnej časti obrazovky.

  3. Ak sa chcete vrátiť do režimu Prehráva sa, stlačte kláves Esc alebo kliknite na tlačidlo Vypnúť zobrazovanie na celú obrazovkuObrázok tlačidla Vypnúť zobrazovanie na celej obrazovke.