Zobrazenie a tlač miniatúr obrázkov

Miniatúra predstavuje verziu malej ukážky obrázka. Zobrazovaním obrázkov vo forme miniatúr môžete jednoduchšie pohľadom skontrolovať svoju kolekciu.

Môžete tiež vybrať skupinu miniatúr obrázkov a vytlačiť ich na jednej strane. Fotografi takúto stranu nazývajú informačný hárok. Dokonca aj v digitálnej ére predstavujú informačné hárky účinnú vizuálnu referenciu na fotografie archivované na disku alebo v konkrétnych priečinkoch.

Pozrite si toto video a zistite, ako zobraziť a tlačiť miniatúry obrázkov. (1:42)
Zobraziť všetko

Zobrazenie miniatúr obrázkov

 1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

 2. Na table vľavo kliknite na priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete zobraziť.

 3. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Zobrazenia a posúvaním jazdca zmeňte veľkosť miniatúr.

  Obrázok ponuky Zobrazenia
  Veľkosti miniatúr

Tlač informačného hárka s fotografiami

 1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

 2. Kliknite na obrázky, ktoré chcete tlačiť ako miniatúry.

  (Ak chcete vybrať viac obrázkov, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknutím vyberte požadované obrázky).

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 4. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte tlačiareň, veľkosť a typ papiera a počet kópií, ktoré chcete tlačiť, a v zozname veľkostí tlače kliknite na položku Hárok s kontaktmi.

  Obrázok možností veľkosti tlače
  Možnosť tlače prehľadu obrázkov
 5. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustíte tlač.

Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač obrázkov: najčastejšie otázky a v téme Tlač obrázka.