Zobrazenie a používanie obrázkov v programe Windows Photo Viewer

Program Windows Photo Viewer vám umožňuje zobrazovať digitálne fotografie rôznymi spôsobmi. Môžete ich aj vytlačiť, objednať si ich tlač, priložiť obrázky k e-mailovej správe, napáliť ich alebo otvoriť fotografie pomocou iného programu v počítači.

Obrázok programu Windows Zobrazovač fotografií
Obrázok zobrazený v programe Windows Photo Viewer

Zobrazenie obrázkov

Môžete prezerať digitálne obrázky, ktoré sú uložené v počítači alebo na inom mieste. Tu je postup na otvorenie fotografie v programe Windows Photo Viewer.

Zobrazenie obrázka

 1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

 2. V knižnici Obrázky otvorte priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete zobraziť, a potom kliknite na požadovaný obrázok.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na šípku vedľa tlačidla Ukážka a potom kliknite na položku Windows Photo Viewer.

 4. Ak sa obrázok zobrazuje otočený nabok, môžete ho otočiť pomocou tlačidiel Otočiť v smere hodinových ručičiek alebo Otočiť proti smeru hodinových ručičiek.

  Obrázok tlačidiel otáčania v programe Windows Zobrazovač fotografií
  Tlačidlá otáčania v programe Windows Photo Viewer

  Ďalšie informácie o otáčaní obrázkov v programe Windows Photo Viewer sa nachádzajú v téme Otočte obrázok pomocou programu Windows Photo Viewer.

 5. Ak chcete zmeniť úroveň zväčšenia a priblížiť aktuálny obrázok, kliknite na tlačidlo Zväčšovacie skloObrázok nástroja Zväčšovacie sklo a potom posunutím jazdca nahor priblížte obrázok. Takto si budete môcť zblízka prezrieť osoby alebo objekty na obrázku.

  Obrázok potom môžete myšou posúvať tak, aby ste si mohli prezrieť konkrétnu časť, ktorá vás zaujíma.

 6. Ak chcete zobraziť obrázok v jeho skutočnej veľkosti, kliknite na tlačidlo Skutočná veľkosťObrázok tlačidla Skutočná veľkosť. Ak chcete, aby sa celý obrázok zmestil do okna programu Windows Photo Viewer, kliknite na tlačidlo Prispôsobiť veľkosti oknaObrázok tlačidla Prispôsobiť veľkosti okna.
 7. Ak chcete zobraziť ďalší obrázok nachádzajúci sa v rovnakom priečinku ako aktuálny obrázok, kliknite na tlačidlo PredchádzajúciObrázok tlačidla Predchádzajúca alebo na tlačidlo ĎalšíObrázok tlačidla Nasledujúca a zobrazte predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok v priečinku.
 8. Ak chcete zobrazovať svoje obrázky ako prezentáciu, kliknite na položku Prehrať prezentáciuObrázok tlačidla Prehrať prezentáciu.

  Pri prehrávaní obrázkov ako prezentácie sa obrázky z aktuálneho priečinka po jednom prehrávajú v režime na celú obrazovku. Ďalšie informácie o prehrávaní prezentácií v programe Windows Photo Viewer sa nachádzajú v téme Zobrazenie obrázkov vo forme prezentácie.

 9. Ak chcete skončiť prezentáciu, stlačte kláves ESC alebo kliknite pravým tlačidlom myši na prezentáciu a potom kliknite na príkaz Skončiť.

Tlač obrázka

V programe Windows Photo Viewer môžete digitálne obrázky aj vytlačiť. Pri tlači obrázkov v programe Windows Photo Viewer môžete vybrať tlač pomocou vlastnej tlačiarne alebo objednať si výtlačky svojich obrázkov v tlačiarenskej službe online. Ďalšie informácie o tlači obrázkov pomocou programu Windows Photo Viewer sa nachádzajú v téme Tlač obrázka.

Napálenie obrázkov na disk CD alebo disk DVD

Svoje obrázky môžete archivovať a zdieľať tak, že ich napálite na disk CD alebo na disk DVD. Ak chcete začať s napaľovaním, kliknite na paneli s nástrojmi v programe Windows Photo Viewer na tlačidlo Napáliť a potom kliknite na príkaz Údajový disk. Po výbere možnosti napaľovania môžete skopírovať viaceré obrázky a ďalšie súbory na údajový disk CD alebo disk DVD.

Zdieľanie obrázkov prostredníctvom e-mailu

Obľúbeným spôsobom zdieľania obrázkov je ich posielanie v prílohe e-mailovej správy. Ak na odoslanie obrázka použijete program Windows Photo Viewer, veľkosť obrázka sa automaticky zmení, aby sa obrázok jednoduchšie odoslal e-mailom.

Odoslanie obrázka v e-maile

 1. Na paneli s nástrojmi programu Windows Photo Viewer kliknite na tlačidlo E-mail.

 2. V dialógovom okne Priložiť súbory vyberte veľkosť obrázka v zozname Veľkosť obrázka.

 3. Kliknite na tlačidlo Priložiť.

  Systém Windows otvorí novú e-mailovú správu v preferovanom e-mailovom programe a priloží k nej obrázok.

 4. Po dokončení vytvárania e-mailovej správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámka

 • Ak chcete odoslať obrázok ako prílohu e-mailovej správy, musíte mať v počítači nainštalovaný e-mailový program.

 • Ak chcete odoslať viac obrázkov ako prílohu e-mailovej správy, môžete to vykonať tak, že vyberiete viacero obrázkov v knižnici Obrázky. Ďalšie informácie o odosielaní viacerých obrázkov vo forme prílohy e-mailovej správy sa nachádzajú v téme Odosielanie obrázkov v e-maile.

Otvorenie obrázka v inom programe

Svoj obrázok môžete otvoriť v inom programe nainštalovanom v počítači. Obrázok môžete otvoriť napríklad v programe na úpravu obrázkov, ktorý je nainštalovaný v počítači, aby ste ho mohli upravovať.

Ak chcete otvoriť obrázok v inom programe v počítači, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Otvoriť a vyberte program, v ktorom chcete otvoriť obrázok.