Možnosti technológie Wake on LAN

Wake on LAN (niekedy sa označuje aj ako prebudenie na diaľku) je technológia, ktorá umožňuje určitej osobe zapnúť počítač na diaľku odoslaním špeciálneho údajového paketu, ktorý sa označuje ako magický paket. Sieťový adaptér sleduje dianie v sieti aj v prípade, že počítač je vypnutý, a tak po doručení špeciálneho paketu môže adaptér zapnúť počítač.

Technológiu Wake on LAN používajú správcovia systému najmä na vykonávanie údržby počítačov na diaľku. Počítač, ktorý prijíma magický paket, musí mať základnú dosku, sieťový adaptér, ovládač adaptéra a systém BIOS (basic input/output system), ktorý spolupracuje s technológiou Wake on LAN.

V systéme Windows 7. Technológia Wake on LAN je v stolových počítačoch predvolene zapnutá. V prenosných počítačoch je však vypnutá. Ďalšie informácie sa nachádzajú v článku Správa napájania pre sieťové zariadenia v systéme Windows 7 na webovej lokalite Microsoft TechNet .