Čo sa stalo s prepojeniami na e-mail a prehľadávač v ponuke Štart?

V predchádzajúcich verziách systému Windows boli v predvolenom nastavení zobrazené v ponuke Štart ikony predvoleného webového prehľadávača a e‑mailového programu. V tejto verzii systému Windows je horná časť ponuky Štart v predvolenom nastavení prázdna.

Ak chcete rýchlo a jednoducho otvoriť tieto programy, môžete ich teraz pripnúť do ponuky Štart a na panel úloh. Ďalšie informácie nájdete v téme Pripnutie programu na panel úloh a Pripnutie programu do ponuky Štart.

Poznámka

  • Ak pripnete e-mailový program alebo webový prehľadávač v ponuke Štart, príslušné vlastnosti môžete zmeniť v ovládacom paneli. Otvorte ovládací panel a vyhľadajte slovo „pošta“, ak chcete zobraziť možnosť na zmenu predvoleného e-mailového programu, alebo vyhľadajte slovné spojenie „možnosti siete Internet“, ak chcete zobraziť zoznam vlastností webového prehľadávača, ktoré sa dajú zmeniť.