Čo sa stalo s panelom Rýchle spustenie?

Panel Rýchle spustenie nie je súčasťou tejto verzie systému Windows. Ak chcete mať rýchly prístup k programom, môžete ich pripnúť na panel úloh. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripnutie programu na panel úloh.

Ak chcete rýchlo otvárať súbory, priečinky alebo webové lokality, môžete ich pripnúť do zoznamu odkazov príslušného programu. Zoznamy odkazov môžete používať na získanie prístupu k naposledy otvoreným položkám. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie zoznamov odkazov na otváranie programov a položiek.

Obrázok zoznamu odkazov na paneli úloh
Otvorenie naposledy použitých a pripnutých položiek pomocou zoznamu odkazov