Čo sa stalo s bočným panelom systému Windows?

Bočný panel systému Windows nie je zahrnutý v tejto verzii systému Windows. Namiesto bočného panela si môžete na pracovnej ploche zobraziť miniaplikácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Miniaplikácie pre pracovnú plochu: najčastejšie otázky.