Čo sa stalo s funkciou Importovať video systému Windows?

Funkcia Importovať video systému Windows nie je v tejto verzii systému Windows zahrnutá. Ak chcete importovať živé alebo zaznamenané video z videopásky v digitálnej kamere, budete potrebovať iný program na spracovanie videa od spoločnosti Microsoft alebo od inej spoločnosti.

Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť od spoločnosti Microsoft, nájdete v téme Hľadáte program Windows Fotogaléria?