Čo je domáca skupina?

Domáca skupina uľahčuje zdieľanie súborov a tlačiarní v domácej sieti. Umožňuje vám zdieľať obrázky, hudbu, videá, dokumenty a tlačiarne s ostatnými používateľmi domácej skupiny. Títo používatelia nemôžu zmeniť súbory, ktoré zdieľate, ak im na to neposkytnete povolenie.

Ak domáca skupina ešte neexistuje vo vašej domácej sieti, automaticky sa vytvorí pri nastavovaní počítača s touto verziou systému Windows. Ak domáca skupina už existuje, môžete sa k nej pridať. Po vytvorení domácej skupiny alebo pridaní k domácej skupine môžete vybrať knižnice, ktoré chcete zdieľať. Môžete zabrániť zdieľaniu určitých súborov alebo priečinkov a môžete tiež neskôr zdieľať ďalšie knižnice. Domácu skupinu môžete zabezpečiť heslom, ktoré je možné kedykoľvek zmeniť.

Používanie domácej skupiny je jedným z najjednoduchších spôsobov zdieľania súborov a tlačiarní v domácej sieti, ale existujú aj iné spôsoby, ako to dosiahnuť. Ďalšie informácie nájdete v téme Základné informácie o zdieľaní súborov.

Poznámky

  • K domácej skupine sa môžu pridať iba počítače so systémom Windows 7. Domáca skupina je k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. Verzie Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic vám umožňujú pridať sa k domácej skupine, ale nie ju vytvoriť.

  • Domáca skupina je k dispozícii len v domácich sieťach.

  • Domáca skupina neodosiela žiadne údaje do spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov online.

Ak si chcete pozrieť video o domácej skupine, prejdite na funkcie systému Windows 7: Domáca skupina. Ďalšie informácie o domácej skupine nájdete v téme Domáca skupina: Odporúčané prepojenia.