Čo je senzor?

Senzory sú hardvérové súčasti, ktoré môžu počítaču poskytovať informácie o jeho umiestnení, okolí a ďalšie informácie. Programy v počítači môžu získať prístup k týmto informáciám a potom ich uložiť alebo použiť tak, aby vám pomohli vykonávať bežné úlohy alebo rozšíriť možnosti pri používaní počítača.

Existujú dva typy senzorov:

  • vstavané senzory v počítači,

  • senzory, ktoré sa k počítaču pripájajú prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového pripojenia.

Príkladom senzorov sú lokalizačné senzory, ako je napríklad prijímač GPS, ktorý umožňuje zistiť aktuálne umiestnenie počítača. Príslušný program potom môže toto umiestnenie použiť napríklad na poskytnutie informácií o reštauráciách v okolí alebo pokynov na jazdu do nasledujúceho cieľa. Svetelný senzor nainštalovaný v počítači môže zasa zisťovať svetelné podmienky v okolí počítača a potom podľa toho upraviť jas obrazovky.

Ďalšie informácie o tom, ako môžu senzory ovplyvňovať ochranu osobných údajov, sa nachádzajú v téme Aký vplyv má senzor na moje osobné údaje?.