Čo je správa o kompatibilite inovácie systému Windows 7 a čo znamenajú výsledky?

Táto správa sa môže zobraziť počas procesu inovácie na systém Windows 7, ak sa v systéme Windows zistia problémy, ktoré môžu ovplyvniť inováciu. Správa obsahuje odporúčaný postup a jej kópia sa uloží na pracovnú plochu, aby ste sa k nej mohli neskôr vrátiť.

Obrázok správy obsahujúcej informácie o kompatibilite pri inovácii na systém Windows 7
Zobrazenie problémov, ktoré môžu ovplyvniť inováciu na systém Windows 7.

Poznámky

 • Podobnú správu s ďalšími informáciami o kompatibilite môžete získať ešte pred začatím inovácie na systém Windows 7 pomocou Poradcu na inováciu na systém Windows 7. Pomocou tohto nástroja sa zistia všetky prípadné problémy s kompatibilitou s hardvérom, zariadeniami alebo programami, ktoré môžu ovplyvniť inštaláciu systému Windows 7, a zobrazia sa odporúčania pre ďalší postup ešte pred spustením procesu inovácie. Ak chcete prevziať Poradcu pre inováciu na systém Windows 7, prejdite na webovú lokalitu Poradcu pre inováciu na systém Windows 7.

 • Niektoré programy, napríklad Windows Mail a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako e-mailový program používali program Windows Mail alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov budete musieť po ukončení inštalácie systému Windows 7 nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, sa nachádzajú na webovej stránke Hľadáte program Windows Mail? na webovej lokalite systému Windows.

Ak sa počas inštalácie systému Windows 7 zobrazí správa o kompatibilite inovácie, kroky, ktoré je potrebné podniknúť, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho problému:

 • Pred pokračovaním v inovácii sa odporúča vykonať akciu. Niektoré nekompatibility síce nezastavia proces inovácie, ale program alebo ovládač potom nemusia správne fungovať. V týchto prípadoch správa obsahuje odporúčanie na odinštalovanie programu alebo aktualizáciu ovládača. Ak nevykonáte žiadnu akciu, program alebo ovládač nemusia fungovať správne alebo sa odinštalujú počas procesu inovácie.

  Keďže proces inovácie môže tiež ovplyvniť, či budú programy v systéme Windows 7 odinštalované správne, radšej treba postupovať podľa odporúčaní a odinštalovať programy ešte pred ukončením inovácie systému Windows 7 ako po jej ukončení.

  Niektoré programy v zozname môžu byť označené hviezdičkou (*). Tieto programy by mali fungovať správne, ak ich preinštalujete po ukončení inštalácie systému Windows 7. Ak program nie je označený hviezdičkou, tak sa vie o problémoch s kompatibilitou, ktoré bránia inštalácii alebo správnemu fungovaniu programov v systéme Windows 7.

 • Kvôli inovácii bude potrebné vykonať akciu. Ak sa v systéme Windows nájde hardvér alebo softvér, ktorý nie je kompatibilný so samotným procesom inovácie, zobrazí sa zoznam položiek a krokov, ktoré treba vykonať ešte pred inováciou. Niekedy je potrebné odinštalovať program, aktualizovať ovládač alebo odpojiť zariadenie, a potom reštartovať proces inovácie.

 • Systém Windows 7 nie je možné inovovať. Niektoré verzie systému Windows sa nedajú inovovať pomocou inštalačných diskov, ktoré chcete použiť. Nie je možné inovovať napríklad 32-bitovú verziu systému Windows na 64-bitovú verziu, ani vyššie vydanie systému Windows, napríklad Windows Vista Ultimate, na nižšiu verziu, napríklad Windows 7 Home Premium.

  V tomto prípade je jedinou možnosťou inštalácie požadovaného vydania systému Windows 7 výber možnosti Vlastná počas inštalácie. Na rozdiel od inovácie sa však pri vlastnej inštalácii nezachovajú osobné súbory, nastavenia ani programy. Pred inštaláciou systému Windows 7 bude potrebné zálohovať súbory a nastavenia a po dokončení inštalácie ich obnoviť. Taktiež bude potrebné preinštalovať programy pomocou originálnych inštalačných diskov alebo súborov. Ďalšie informácie o možnosti vlastnej inštalácie systému Windows 7 sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Identifikácia článku: MSW700005