Čo je ovládací panel Obnovenie?

Ovládací panel Obnovenie zahŕňa niekoľko možností, ktoré vám môžu pomôcť obnoviť počítač po vážnej chybe.

Obrázok priečinka Obnovenie v okne Ovládací panel
Obnovenie obsahuje viacero možností, pomocou ktorých môžete obnoviť systém Windows do stavu v minulosti.
  • Ak chcete otvoriť okno Obnovenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text obnovenie a potom kliknite na položku Obnovenie.

Poznámka

  • Pred použitím ovládacieho panela Obnovenie môže byť v ovládacom paneli k dispozícii automatický poradca pri riešení problémov, ktorý môže odstrániť problém. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riešenie problémov v systéme Windows‍.

Zobraziť všetko

Odporúčaná metóda: Obnovovanie systému

Funkcia Obnovovanie systému umožňuje vrátiť zmeny v systéme počítača bez ovplyvnenia osobných súborov, napríklad e-mailových správ, dokumentov alebo fotografií. Použitie funkcie Obnovovanie systému je najlepšou voľbou, ak ste nainštalovali program alebo ovládač, ktorý spôsobil neočakávanú zmenu v počítači alebo v systéme Windows, a jeho odinštalovaním sa problém nevyriešil. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?.

Poznámka

  • Ak funkcia Obnovovanie systému vráti chybu, skúste použiť iný bod obnovenia. Ak sa chyba naďalej zobrazuje, skúste spustiť funkciu Obnovovanie systému z ponuky Možnosti obnovenia systému. Použitie funkcie Obnovovanie systému týmto spôsobom vyžaduje ručné reštartovanie počítača a výber položky Obnovovanie systému z ponuky Možnosti obnovenia systému. Platí tiež, že zmeny vykonané funkciou Obnovovanie systému nie je možné pri použití tejto metódy vrátiť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké sú možnosti obnovenia systému Windows 7?.

Rozšírené metódy obnovenia

Ovládací panel Obnovenie obsahuje aj dve rozšírené metódy obnovenia, ktoré môžete použiť v prípade, ak je systém Windows výrazne poškodený alebo iným spôsobom nestabilný. Prvá metóda nahradí celý obsah počítača vrátane systému Windows a všetkých vašich osobných súborov zálohou alebo obrazom obnovenia. Druhá metóda preinštaluje celý systém Windows. Obidve z metód môžu odstrániť programy, ktoré ste nainštalovali.

Upozornenia

  • Tieto rozšírené možnosti môžu pomôcť vyriešiť problémy so softvérom obnovením počítača do predchádzajúceho stavu, no keďže môžu odstrániť osobné súbory a programy, použite ich iba v prípade, ak sa vám problém nepodarí odstrániť žiadnym iným spôsobom. Pred použitím rozšírených možností si najskôr prečítajte tému Výber rozšírenej metódy obnovenia.

  • Ak vyberiete jednu z týchto rozšírených metód, pred pokračovaním budete mať možnosť zálohovať svoje osobné súbory do iného umiestnenia, napríklad na externý pevný disk. Po dokončení obnovenia budete musieť preinštalovať programy a obnoviť svoje osobné súbory zo zálohy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zálohovanie súborov.

Identifikácia článku: MSW700058