Čo je ochrana systému?

Ochrana systému je funkcia, ktorá pravidelne vytvára a ukladá informácie o systémových súboroch a nastaveniach počítača. Ochrana systému okrem toho ukladá predchádzajúce verzie súborov, ktoré ste upravili. Funkcia ukladá tieto súbory v bodoch obnovenia, ktoré sa vytvárajú priamo pred významnými systémovými udalosťami, ako je napríklad inštalácia programu alebo ovládača zariadenia. Automaticky sa vytvárajú aj raz za sedem dní, ak sa za predchádzajúcich sedem dní nevytvorili žiadne body obnovenia, ale body obnovenia môžete kedykoľvek vytvoriť aj manuálne.

Ochrana systému je automaticky zapnutá pre jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows. Ochranu systému je možné zapnúť len pre jednotky, ktoré sú naformátované pomocou systému súborov NTFS.

Existujú dva spôsoby, ako môžete využiť ochranu systému:

  • Ak počítač pracuje pomaly alebo ak nepracuje správne, pomocou funkcie Ochrana systému môžete vrátiť systémové súbory a nastavenia počítača do stavu zodpovedajúceho skoršiemu bodu v čase s použitím bodu obnovenia. Ďalšie informácie o obnovovaní systému nájdete v téme Obnovenie systému: Najčastejšie otázky.

  • Ak náhodne upravíte alebo odstránite určitý súbor alebo priečinok, môžete ho obnoviť na predchádzajúcu verziu, ktorá je uložená ako súčasť bodu obnovenia. Ďalšie informácie o predchádzajúcich verziách nájdete v téme Predchádzajúce verzie súborov: Najčastejšie otázky.