Ako postupovať, ak zariadenie nie je správne nainštalované

Keď k počítaču pripojíte nové zariadenie, systém Windows sa ho automaticky pokúsi nainštalovať a upozorní vás, ak sa mu nepodarí nájsť ovládač pre dané zariadenie. V takom prípade môžete vyskúšať niekoľko postupov:

Kontrola, či je počítač pripojený na Internet a či je zapnutá funkcia automatickej aktualizácie

Aby mohol systém Windows vyhľadať ovládač zariadenia online, počítač musí byť pripojený na Internet. Ak chcete zistiť, či je počítač pripojený na Internet, otvorte webový prehľadávač a skúste prejsť na webovú lokalitu. Ak ste dočasne odpojení, napríklad pri cestovaní s prenosným počítačom, počkajte, kým budete znova online, a potom sa pokúste zariadenie znova nainštalovať.

Systém Windows nemôže vyhľadávať najnovšie ovládače, ak nie je zapnutá funkcia automatickej aktualizácie. Väčšina používateľov zapína funkciu automatickej aktualizácie pri prvom použití systému Windows, no ak si nie ste istí, či ste to urobili, mali by ste skontrolovať, či je táto funkcia zapnutá. Nezabudnite vybrať možnosť zahrnutia odporúčaných aktualizácií, inak bude systém Windows inštalovať iba dôležité aktualizácie. Dôležité aktualizácie poskytujú množstvo výhod, napríklad lepšie zabezpečenie a väčšiu spoľahlivosť, no odporúčané aktualizácie môžu zahŕňať ovládače niektorých zariadení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie a Automatické získavanie odporúčaných ovládačov a aktualizácií pre hardvér.

Manuálne vyhľadanie ovládačov pomocou služby Windows Update

Ak funkcia automatickej aktualizácie nie je zapnutá alebo ste pri pripojení nového zariadenia k počítaču neboli pripojení na Internet, mali by ste zistiť, či systém Windows teraz nájde ovládač pre zariadenie. Aj v prípade, ak je počítač neustále pripojený na Internet, mali by ste pomocou služby Windows Update zistiť dostupnosť voliteľných aktualizácií, ak niektoré z vašich hardvérových zariadení nepracuje správne. Voliteľné aktualizácie často obsahujú nové aktualizácie ovládačov. Služba Windows Update neinštaluje voliteľné aktualizácie automaticky, no ak nejaké nájde, upozorní vás na to a umožní vám vybrať, či sa majú nainštalovať.

Vyhľadanie ovládačov pomocou služby Windows Update

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sú k dispozícii aktualizácie, kliknutím na prepojenie v políčku pod textom Windows Update zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých aktualizáciách. Každý typ aktualizácie môže zahŕňať ovládače.

 4. Na stránke Vyberte aktualizácie na inštalovanie vyhľadajte aktualizácie pre svoje hardvérové zariadenia, začiarknite políčka ovládačov, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK. K dispozícii nemusia byť žiadne aktualizácie ovládačov.

 5. Na stránke Windows Update kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu..

  Poznámky

  • Služba Windows Update zobrazuje informáciu o tom, či je aktualizácia dôležitá, odporúčaná alebo voliteľná. Ďalšie informácie nájdete v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows.

  • Niektoré aktualizácie vyžadujú reštartovanie počítača.

  • Služba Windows Update vám oznámi, či sa aktualizácie úspešne nainštalovali.

Inštaláciou softvéru zariadenia

Ak sa v službe Windows Update nenašiel potrebný ovládač pre vaše zariadenie, prejdite na webovú lokalitu Windows 7 Compatibility Center, ktorá obsahuje tisíce zariadení, ako aj priame prepojenia na prevzatie ovládačov. Skontrolujte tiež, či sa ovládač alebo iný softvér zariadenia nenachádza na webovej lokalite výrobcu. Ak bol so zariadením dodaný disk, môže obsahovať softvér potrebný na správnu funkčnosť zariadenia. Najskôr však skontrolujte, či na webovej lokalite výrobcu nie je k dispozícii najnovší softvér a ovládače.

Ak na webovej lokalite výrobcu nenájdete žiadny nový softvér alebo ovládače pre zariadenie, skúste do počítača vložiť disk dodaný so zariadením a postupujte podľa pokynov na inštaláciu softvéru.

Poznámka

 • Mnohé ovládače sa dodávajú so softvérom, ktorý automaticky inštaluje ovládač (tento softvér sa často označuje ako samoinštalačný balík), no niektoré ovládače môže byť potrebné inštalovať manuálne. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Manuálne pridanie staršieho hardvéru, ktorý nepodporuje technológiu Plug and Play

Ak vlastníte starší hardvér alebo zariadenie, ktoré nepodporuje technológiu Plug and Play, v systéme Windows sa po pripojení do počítača nemusí hardvér ani zariadenie rozpoznať automaticky. Môžete sa pokúsiť pridať hardvér alebo zariadenie do počítača manuálne pomocou Sprievodcu pridaním hardvéru.

Poznámka

 • Použitie Sprievodcu pridaním hardvéru sa odporúča iba pre skúsených používateľov.

Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa hľadania zadajte text run a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Spustiť.
 2. V dialógovom poli Spustiť zadajte reťazec hdwwiz a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami

Ak sa v počítači vyskytli problémy s nedávno nainštalovaným zariadením alebo iným hardvérom, skúste problém odstrániť pomocou Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami. Tento poradca kontroluje bežné chyby a preverí správne nainštalovanie nového zariadenia alebo hardvéru do počítača.

Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Hardvér a zvuk kliknite na položku Konfigurovať zariadenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Ak sa v službe Windows Poradca online pri riešení problémov chcete presvedčiť, či máte k dispozícii najaktuálnejších poradcov pri riešení problémov, počítač musí byť pripojený na Internet. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riešenie problémov v systéme Windows.

Ak zariadenie nepracuje správne ani po vykonaní týchto krokov, pre dané zariadenie nemusí byť k dispozícii žiadny ovládač. V takom prípade sa obráťte na výrobcu zariadenia.