Novinky na pracovnej ploche systému Windows

Nové funkcie pracovnej plochy systému Windows vám uľahčujú organizovanie a správu viacerých okien. Umožňujú vám jednoducho prepínať medzi otvorenými oknami, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité programy a súbory. Ďalšie nové funkcie vám pomôžu prispôsobiť pracovnú plochu podľa vlastných predstáv.

Prichytiť

Prichytenie môžete použiť na usporiadanie a zmenu veľkosti okien na pracovnej ploche jednoduchým posúvaním myši. Pomocou prichytenia môžete rýchlo zarovnať okná k bočnej strane pracovnej plochy, zvislo ich roztiahnuť na celú výšku obrazovky alebo maximalizovať ich tak, aby zaplnili celú obrazovku. Prichytenie môže byť mimoriadne užitočné najmä pri porovnávaní dvoch dokumentov, kopírovaní alebo presúvaní súborov z jedného okna do druhého, maximalizácii okna, s ktorým práve pracujete, alebo pri rozťahovaní okien veľkých dokumentov, aby sa dali jednoduchšie čítať a nevyžadovali toľko posúvania.

Obrázok okna prichyteného do polovice pracovnej plochy
Roztiahnite okno do polovice obrazovky jeho presunutím k bočnému okraju pracovnej plochy.

Ak chcete použiť funkciu Prichytiť, presuňte myšou záhlavie otvoreného okna na bočný okraj pracovnej plochy, ku ktorému sa má okno zarovnať, alebo ho presuňte myšou k hornému okraju pracovnej plochy, ak chcete okno maximalizovať. Ak chcete použiť prichytenie na zvislé roztiahnutie okna, posúvajte myšou horný okraj okna k hornému okraju pracovnej plochy. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyhľadajte výraz „prichytenie“ v okne Pomoc a technická podpora.

Funkcia Shake

Pomocou funkcie Shake môžete rýchlo minimalizovať všetky otvorené okná na pracovnej ploche okrem okna, s ktorým práve pracujete. Stačí len kliknúť na záhlavie okna, ktoré chcete ponechať zobrazené, a myšou rýchlo posúvať (alebo potriasať) okno z jednej strany na druhú, a všetky ostatné otvorené okná sa minimalizujú.

Obrázok s efektom potrasenia na minimalizovanie okien
Minimalizovanie všetkých ostatných okien potrasením okna

Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť minimalizovaných okien, znova potraste oknom. Ďalšie informácie nájdete v téme Minimalizovanie okien na pracovnej ploche pomocou funkcie roztrasenia.

Funkcia Peek

Funkcie Peek môžete použiť na rýchle zobrazenie pracovnej plochy bez minimalizácie všetkých okien alebo na zobrazenie otvoreného okna tak, že ukážete na jeho tlačidlo na paneli úloh.

Zobraziť všetko

Zobrazenie ukážky pracovnej plochy

Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu je presunuté na opačný koniec panela úloh, ako sa nachádza tlačidlo Štart, aby sa naň dalo ľahšie kliknúť alebo ukázať bez neželaného otvorenia ponuky Štart.

Okrem zobrazenia pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu môžete pracovnú plochu dočasne zobraziť tak, že ukážete na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu. Keď ukážete na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na okraji panela úloh, všetky otvorené okná sa skryjú, aby sa zobrazila pracovná plocha. Ak chcete znova zobraziť okná, presuňte ukazovateľ z tlačidla Zobraziť pracovnú plochu.

Obrázok s dočasne minimalizovanými oknami na pracovnej ploche
Rýchle zobrazenie pracovnej plochy pomocou funkcie Peek

Môže to byť užitočné, ak chcete rýchlo zobraziť miniaplikácie pre pracovnú plochu alebo ak nechcete minimalizovať a potom obnoviť všetky otvorené okná. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy pomocou rozhrania Peek.

Zobrazenie otvoreného súboru na pracovnej ploche

Pomocou funkcie Peek môžete rýchlo zobraziť ukážky ostatných otvorených okien aj bez kliknutia mimo okna, s ktorým práve pracujete.

Obrázok pracovnej plochy s jediným zdôrazneným oknom
Zobrazenie ukážok otvorených okien pomocou miniatúr na paneli úloh

Na paneli úloh ukážte na tlačidlo programu, v ktorom sú otvorené určité súbory. Ukážky miniatúr ľubovoľných otvorených súborov, ktoré sú priradené k danému programu, sa zobrazia nad panelom úloh. Ak chcete zobraziť obsah okna, môžete ukázať na miniatúru, všetky ostatné otvorené okná na pracovnej ploche sa skryjú a zobrazí sa iba okno, ktorého ukážku zobrazujete. Ak chcete otvoriť okno, ktorého ukážku zobrazujete, kliknite na miniatúru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie ukážky otvoreného okna na pracovnej ploche pomocou rozhrania Peek.

Miniaplikácie

Bočný panel systému Windows nie je súčasťou tejto verzie systému Windows. Namiesto toho môžete zobraziť miniaplikácie na ľubovoľnom mieste na pracovnej ploche a použiť funkcie Peek na dočasné zobrazenie miniaplikácií pracovnej plochy aj bez minimalizácie alebo zatvorenia okien, s ktorými pracujete.

Obrázok miniaplikácií na pracovnej ploche
Miniaplikácie na pracovnej ploche

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní miniaplikácií na pracovnej ploche, skúste vyhľadať výraz „miniaplikácie“ v okne Pomoc a technická podpora.

Pozadie pracovnej plochy

Pozadie pracovnej plochy už nemusí pozostávať z jediného obrázka. V systéme Windows 7 môžete namiesto neho zobrazovať prezentáciu obrázkov. Niektoré motívy systému Windows zahŕňajú aj prezentáciu, ale môžete vytvoriť aj vlastnú prezentáciu z osobnej kolekcie obrázkov. Ďalšie informácie o nastavovaní prezentácie na pracovnej ploche sa nachádzajú v téme Vytvorenie prezentácie na pozadí pracovnej plochy.

Poznámky

  • Nie všetky funkcie pracovnej plochy sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. Napríklad funkcie Peek, Shake a prezentácie na pozadí nie sú zahrnuté do vydaní systému Windows 7 Home Basic a Windows 7 Starter. Ak chcete zistiť, ktoré vydanie systému Windows 7 máte v počítači, kliknite na položku Systém v okne Ovládací panel. Ďalšie informácie o ostatných efektoch rozhrania Aero a funkciách podporovaných v systémoch Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate sa nachádzajú v téme Čo je rozhranie Aero?.

    Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  • Zmenil sa aj návrh ponuky Štart a panela úloh, ktoré teraz tiež zahŕňajú niektoré nové funkcie. Ďalšie informácie nájdete v témach Novinky v ponuke Štart a Novinky panela úloh v systéme Windows.