Aké výhody prináša prepojenie identifikátorov online s používateľským kontom systému Windows?

Ak máte konto online, ako je napríklad e-mailové konto, môžete ho prepojiť so svojím používateľským kontom systému Windows. Prepojenie týchto kont prináša nasledujúce výhody:

 • Používatelia môžu s vami zdieľať súbory v domácej skupine pomocou identifikátora online a nemusia pre vás vytvárať používateľské konto systému Windows vo svojom počítači.

 • Pomocou svojho identifikátora online môžete získať prístup k informáciám v iných počítačoch v sieti. Na svojom počítači v práci môžete napríklad získať prístup k súborom na domácom počítači.

Prepojenie kont je proces, ktorý pozostáva z dvoch častí. Najprv musíte pridať poskytovateľa svojho identifikátora online a potom musíte svoj identifikátor online prepojiť so svojím používateľským kontom systému Windows.

Poznámky

 • Aby bolo možné použiť túto funkciu, počítače, ktoré chcete použiť na zdieľanie súborov, musia byť súčasťou domácej skupiny. Ďalšie informácie o domácich skupinách nájdete vyhľadaním termínu „domáca skupina“ v programe Pomoc a technická podpora.

 • Možnosť prepojenia identifikátorov online s používateľským kontom systému Windows nie je dostupná v systéme Windows Server 2008 R2.

Pridanie poskytovateľa identifikátora online

 1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení k sieťovej doméne) a následným kliknutím na položku Používateľské kontá.

 2. Kliknite na položku Prepojiť identifikátory online.

 3. Kliknite na položku Pridať poskytovateľa identifikátora online.

 4. V zozname kliknite na položku poskytovateľa svojho identifikátora online a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

Prepojenie identifikátora online s používateľským kontom systému Windows

 1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení k sieťovej doméne) a následným kliknutím na položku Používateľské kontá.

 2. Kliknite na položku Prepojiť identifikátory online.

 3. Vedľa poskytovateľa identifikátora online, s ktorým chcete prepojiť svoje používateľské konto, kliknite na položku Prepojiť identifikátor online.

 4. Zadajte svoje meno používateľa a heslo pre identifikátor online, kliknite na položku Prihlásiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Informácie o zdieľaní súborov sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.