Aký je rozdiel medzi dotykovým ovládačom a dotykovým vstupom?

Dotykový ovládač je hardvérové zariadenia, pomocou ktorého prstom pohybujete ukazovateľom na obrazovke. Niektoré prenosné počítače majú dotykový ovládač v blízkosti klávesnice. Ďalšie informácie o používaní dotykového ovládača nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Ilustrácia prenosného počítača so zariadením touchpad
Prenosný počítač s dotykovým ovládačom

Dotykové zadávanie je funkcia, ktorá umožňuje obrazovke počítača reagovať na dotyk prsta. Ak chcete používať dotykový vstup, musíte mať špecifický hardvér. Ak je v počítači dostupný dotykový vstup, môžete dotykom prsta posúvať napríklad ukazovateľ na obrazovke, vyberať objekty alebo otvárať súbory a priečinky. Ďalšie informácie o dotykovom vstupe nájdete v téme Čo je nové v počítačoch s dotykovými obrazovkami?