Kedy v programe Internet Explorer 9 inštalovať ovládacie prvky ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX a doplnky webového prehľadávača sú malé programy, ktoré sa na Internete často používajú. Umožňujú používanie panelov s nástrojmi, burzových telegrafov, videa a ďalších položiek pri prehľadávaní webu. Tieto programy však niekedy môžu pracovať nesprávne alebo poskytovať nevyžiadaný obsah. V niektorých prípadoch môžu byť použité aj na zber informácií z počítača, poškodzovanie informácií v počítači, inštaláciu softvéru bez dovolenia používateľa alebo umožnenie vzdialeného ovládania počítača inými osobami.

Predtým ako webovej lokalite povolíte inštaláciu ovládacieho prvku ActiveX v počítači, zvážte nasledujúce otázky:

  • Je webová lokalita ponúkajúca ovládací prvok dôveryhodná?

    Ovládací prvok ActiveX nainštalujte, len ak dôverujete webovej lokalite, z ktorej pochádza. Ďalšie informácie týkajúce sa rozhodovania, či dôverovať webovej lokalite, sa nachádzajú v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

  • Poznáte účel ovládacieho prvku a funkciu, na ktorú sa v počítači bude používať?

    Webová lokalita by mala obsahovať informácie o účele daného doplnku alebo ovládacieho prvku ActiveX a podrobnosti, ktoré by ste mali poznať pred jeho inštaláciou. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, nemali by ste ovládací prvok inštalovať.

Ak chcete mať prehľad, ktoré webové lokality používajú vo vašom počítači ovládacie prvky ActiveX, môžete zapnúť funkciu Filtrovanie prvkov ActiveX. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie funkcií Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX.