Kedy dôverovať vydavateľovi softvéru

Skôr než sa rozhodnete vydavateľovi softvéru dôverovať, postupujte nasledovne:

 • Skontrolujte, či má softvér platný digitálny podpis. Digitálny podpis zobrazíte kliknutím na prepojenie vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenia programu Windows Internet Explorer 9, ktoré sa zobrazí po prevzatí súboru.

  Digitálne podpisy obsahujú nasledujúce informácie:

  • Aktuálnosť certifikátu softvéru. Skontrolujte, či neuplynulo obdobie platnosti certifikátu alebo či certifikát nebol zrušený. Mohlo by ísť o problém so spoločnosťou alebo softvérom.

  • Totožnosť vydavateľa softvéru.

  • Možné sfalšovanie programu (pravdepodobne pomocou vírusu). Ak bol programový súbor zmenený, digitálny podpis je neplatný. Kliknite na stavový riadok zabezpečenia napravo od panela s adresou. Správa o zabezpečení zobrazí informácie o totožnosti vydavateľa a prípadnom sfalšovaní súboru.

 • Ak meno vydavateľa nepoznáte, vyhľadajte na Internete informácie a skontrolujte, či ide o všeobecne uznávanú spoločnosť alebo webovú lokalitu alebo či vám softvér odporučil niekto, komu dôverujete.

 • Skontrolujte, či rozumiete spôsobu použitia softvéru. Ak si nie ste istí, na čo softvér slúži, zistite o ňom pred prevzatím viac informácií.