Kedy dôverovať webovej lokalite

Na mnohých webových lokalitách sa na získanie prístupu do určitých oblastí na lokalite alebo pri nákupe položky alebo služby vyžaduje zadávanie osobných informácií. Predtým ako webovej lokalite zveríte svoje informácie, postupujte nasledovne:

  • Ak ste sa na webovú lokalitu dostali prostredníctvom prepojenia v e-mailovej správe, predtým ako webovej lokalite poskytnete akékoľvek informácie, overte od odosielateľa e-mailovej správy, či je webová lokalita legitímna. Webové lokality používané na neoprávnené získavanie údajov dokážu niekedy odoslať e-mailové správy, ktoré napodobňujú alebo predstierajú legitímne e-mailové adresy.

  • Skontrolujte, či adresa webovej lokality začína predponou HTTPS a že sa na paneli s adresou zobrazuje ikona zámku Obrázok ikony zámku. Kliknutím na ikonu je možné zobraziť informácie o zabezpečení a podrobnosti o certifikáte.

    Ďalšie informácie o zabezpečených webových lokalitách sa nachádzajú v téme Ako zistiť, či je transakcia online v programe Internet Explorer 9 bezpečná.

  • Skontrolujte webovú adresu v paneli s adresou a podrobnosti o certifikáte, či sa zhodujú s vami požadovanou adresou. Webové lokality používané na neoprávnené získavanie údajov alebo podvodné webové lokality často používajú podobné názvy webových lokalít na oklamanie návštevníkov, ktorí majú uveriť, že navštívili dôveryhodné lokality.

  • Ak prejdete na maloobchodnú webovú lokalitu, skontrolujte na nej telefónne číslo alebo adresu, aby ste overili, či je legitímna. Ak je na lokalite k dispozícii len e-mailová adresa, odošlite na túto adresu správu a žiadajte ďalšie kontaktné informácie. Nezadávajte žiadne osobné informácie na lokalite, ktorá nemá kontaktné informácie.

  • Skontrolujte, či sa na webovej lokalite zobrazuje logo organizácie overujúcej dôveryhodnosť Internetu. Toto logo znamená, že lokalita má prehlásenie o ochrane osobných údajov a umožňuje používateľom výber spôsobu použitia informácií. Príklady takýchto organizácií sa nachádzajú napríklad na webových lokalitách TRUSTe, BBB Online alebo WebTrust.

    Mnohé legitímne webové lokality však nie sú registrované v organizácii overujúcej dôveryhodnosť a naopak niektoré webové lokality zobrazujú logá neoprávnene. Ak nemáte istotu pravosti loga dôveryhodnosti, obráťte sa na organizáciu overujúcou dôveryhodnosť a zistite, či je webová lokalita u nej registrovaná.