Odstránenie chyby 0xc0000034, ktorá sa zobrazuje po inštalácii balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Po inštalácii balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1) sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie na čiernej obrazovke:

!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Ak chcete odstrániť tento problém, obnovte počítač do stavu, v akom sa nachádzal pred inštaláciou balíka Windows 7 SP1 pomocou ponuky možností obnovenia systému v systéme Windows. Potom nainštalujte aktualizáciu popísanú v tejto téme. Po nainštalovaní aktualizácie skúste znova nainštalovať balík SP1.

Zobraziť všetko

Krok č. 1: Obnovenie počítača pomocou ponuky možností obnovenia systému

 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a DVD a potom počítač reštartujte pomocou tlačidla napájania počítača.

 2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, musíte počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkami zvýraznite operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému zvýraznite pomocou klávesov so šípkami položku Oprava počítača a stlačte kláves Enter. Po zobrazení výzvy vyberte inštaláciu systému Windows 7, ktorú chcete opraviť, a kliknite na položku Ďalej.

 4. Vyberte jazyk a metódu vstupu z klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte meno používateľa konta správcu, zadajte heslo a potom kliknite na položku OK.

 6. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Obnovovanie systému.

 7. V dialógovom okne Obnovovanie systému kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Vyberte bod obnovenia označený ako Windows 7 Service Pack 1.

  Ak sa bod obnovenia označený ako Windows 7 Service Pack 1 nezobrazuje, vyberte bod obnovenia so starším dátumom ako dátum inštalácie balíka Service Pack a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa nezobrazujú žiadne body obnovenia, začiarknite políčko Zobraziť ďalšie body obnovenia.

 9. Na obrazovke Potvrďte bod obnovenia kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na položku Áno.

 10. Kliknutím na položku Reštartovať reštartujte počítač.

Poznámka

 • Ak nemôžete použiť obnovenie systému (napríklad ak v počítači nie sú žiadne body obnovenia), prípadne ste skúseným používateľom alebo správcom systému, existujú ďalšie odporúčané spôsoby riešenia tohto problému. Ak chcete získať ďalšie informácie, prejdite k článku 0xc0000034 databázy Knowledge Base na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Krok č. 2: Inštalácia aktualizácie pre systém Windows (KB2533552)

Túto aktualizáciu môžete získať pomocou služby Windows Update.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Update.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie o dostupnosti dôležitých aktualizácií alebo o tom, že by ste mali skontrolovať dôležité aktualizácie, kliknutím na hlásenie zobrazte a vyberte dôležité aktualizácie, ktoré sa majú nainštalovať.

 4. Začiarknite políčko pre položku Aktualizácia pre systém Windows (KB2533552) a pre všetky ostatné aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Inštalovať aktualizácie a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Ak sa položka Aktualizácia pre systém Windows (KB2533552) nezobrazuje v okne služby Windows Update, pravdepodobne bude potrebné najprv nainštalovať inú aktualizáciu. Znova vyhľadajte aktualizácie, nainštalujte všetky dôležité aktualizácie a potom znova vyhľadajte aktualizácie.

 • Ak máte problémy s inštaláciou tejto aktualizácie, prejdite k článku KB2533552 databázy Knowledge Base na webovej lokalite spoločnosti Microsoft a podľa pokynov manuálne prevezmite aktualizáciu.

Krok č. 3: Opätovná inštalácia balíka Windows 7 SP1

 • Po nainštalovaní aktualizácie znova nainštalujte balík SP1. Po skončení procesu inštalácie balíka SP1 odporúčame počítač reštartovať hneď po zobrazení výzvy a nečakať na reštartovanie neskôr. Podrobné informácie sa nachádzajú v téme Postup inštalácie balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1).