Prečo sa pri pokuse o použitie režimu Windows XP Mode a technológie Windows Virtual PC zobrazilo chybové hlásenie týkajúce sa virtualizácie s podporou hardvéru (HAV)?

Dôležité

  • Od 8. apríla 2014 už pre systém Windows XP a režim Windows XP Mode nie je k dispozícii technická podpora vrátane aktualizácií, ktoré pomáhajú chrániť váš počítač. Znamená to, že ak po ukončení poskytovania podpory budete naďalej používať systém Windows XP alebo používať režim Windows XP Mode v počítači so systémom Windows 7, môže byť vás počítač nedostatočne zabezpečený voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Na to, aby váš počítač so systémom Windows 7 zostal zabezpečený aj po 8. apríli 2014, odporúčame používať režim Windows XP Mode len vtedy, keď je počítač odpojený od internetu. Ďalšie informácie o ukončení poskytovania technickej podpory pre systém Windows XP .

Ak ste sa pokúsili použiť režim Windows XP Mode a program Windows Virtual PC v počítači so systémom Windows 7, mohlo sa zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení s upozornením, že počítač nepodporuje virtualizáciu s podporou hardvéru (HAV):

  • Nie je možné spustiť technológiu Windows Virtual PC, pretože virtualizácia s podporou hardvéru je vypnutá.

  • Nie je možné spustiť hostiteľské procesy technológie Windows Virtual PC. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v denníku udalostí systému.

  • Technológiu Windows Virtual PC nie je možné spustiť, pretože počítač nepodporuje virtualizáciu s podporou hardvéru.

K dispozícii je aktualizácia, na základe ktorej sa odstráni požiadavka virtualizácie s podporou hardvéru (HAV) na používanie režimu Windows XP Mode a programu Windows Virtual PC v systéme Windows 7.

Poznámky

  • Ak počítač nepodporuje virtualizáciu s podporou hardvéru (HAV), mali by ste nainštalovať túto aktualizáciu. Ak chcete zistiť, či podporuje virtualizáciu s podporou hardvéru, prejdite na webovú lokalitu technickej podpory režimu Windows XP Mode a programu Windows Virtual PC a prevezmite nástroj Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool.

  • Táto aktualizácia je vhodná len pre počítače s režimom Windows XP Mode a programom Windows Virtual PC (a ďalšie virtuálne počítače so systémom Windows XP s balíkom Service Pack 3) so systémom Windows 7. Ak máte v počítači spustenú akúkoľvek inú kombináciu operačných systémov, túto aktualizáciu nepoužite.

Aktualizáciu môžete prevziať a nainštalovať online z lokality Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft:

Ak počítač virtualizáciu HAV nepodporuje, ale virtualizácia HAV je vypnutá, odporúča sa namiesto nainštalovania aktualizácie zapnúť túto možnosť v systéme BIOS (Basic Input/Output System) počítača. Postup sa líši podľa výrobcu systému BIOS. Pokyny na vykonanie tejto činnosti nájdete na webovej lokalite technickej podpory režimu Windows XP Mode a programu Windows Virtual PC .

Upozornenie

  • Pri zmene nastavení systému BIOS postupujte opatrne. Rozhranie systému BIOS je navrhnuté pre pokročilých používateľov. Po zmene niektorých nastavení sa môže stať, že počítač sa nebude spúšťať správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Systém BIOS: Najčastejšie otázky.

Identifikácia článku: MSW700075