Prečo sa po inštalácii balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1) zobrazuje chybové hlásenie o tom, že chýbajú systémové súčasti?

Po inštalácii balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1) sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

„Inštalácia balíka Service Pack nemôže pokračovať“

„Niektoré súčasti systému požadované balíkom Service Pack chýbajú.“

Tento problém sa obyčajne vyskytuje v dôsledku použitia produktov iných výrobcov na prispôsobenie inštalácie systému Windows 7 a odstránenie niektorých systémových súčastí. Ak chcete vyriešiť tento problém, pomocou nižšie uvedeného postupu preinštalujte systém Windows 7 a potom sa pokúste opätovne nainštalovať balík Windows 7 SP1.

Preinštalovanie systému Windows 7

 1. Zapnite počítač a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak ste systém Windows 7 prevzali, vyhľadajte prevzatý inštalačný súbor a dvakrát naň kliknite.

  • Ak máte inštalačný disk systému Windows 7, vložte ho do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač, dvakrát kliknite na jednotku DVD, čím sa otvorí obsah inštalačného disku systému Windows 7 a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.
  • Ak ste inštalačné súbory systému Windows 7 prevzali na jednotku USB flash, vložte jednotku do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač, dvakrát kliknite na príslušnú jednotku a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.
 2. Na stránke Inštalácia systému Windows kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 3. Kliknite na položku Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu.

 4. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Po kliknutí na možnosť Inovácia na stránke Aký typ inštalácie požadujete? sa začne inovácia. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

 6. Podľa pokynov dokončite inštaláciu systému Windows 7.