Prečo sa nemôžem pripojiť k iným počítačom?

Existuje niekoľko možných príčin, prečo sa nedokážete pripojiť k ostatným počítačom v domácej sieti alebo prečo sa s nimi nedajú zdieľať súbory a tlačiarne. Daný špecifický problém a jeho možné riešenia vyhľadajte v nasledujúcich častiach.

Zobraziť všetko

Nevytvorili ste domácu skupinu, alebo ste sa k nej nepripojili.

Domáca skupina prepája počítače v domácej sieti a umožňuje vám zdieľať obrázky, hudbu, videá a tlačiarne. Domáca skupina je chránená heslom a vždy máte možnosť určiť, čo sa bude so skupinou zdieľať. Vytvorenie domácej skupiny a pripojenie sa do nej predstavuje najjednoduchší spôsob zdieľania súborov a tlačiarní v sieti.

Poznámka

 • Domáce skupiny nie sú v systéme Windows Server 2008 R2 k dispozícii.

Vytvorenie a pripojenie sa do domácej skupiny

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním textu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť teraz alebo Pripojiť sa teraz a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

Nepoužívate domácu skupinu a priečinok alebo tlačiareň, ku ktorej sa snažíte získať prístup, sa nezdieľa.

Na zdieľanie súborov a tlačiarní v sieti odporúčame používať domácu skupinu, pretože jej nastavenie je podstatne jednoduchšie. Nastavenie zdieľania súborov a tlačiarní bez použitia domácej skupiny pozostáva z dvoch operácií. Najskôr je nutné nasledovným postupom zapnúť zdieľanie. Potom je nutné nastaviť vlastnosti zdieľania na samotnej položke, alebo ju musíte premiestniť do niektorého z verejných priečinkov, aby k nej získali prístup ostatní používatelia.

Zisťovanie siete je vypnuté.

Zapnutie zisťovania siete

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. Ak je zisťovanie siete vypnuté, v časti Zisťovanie siete kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Zdieľanie súborov

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. Kliknite na položku Zapnúť zdieľanie súborov a tlačiarní a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Zdieľanie súborov pomocou verejných priečinkov

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. Kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať súbory alebo na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Tento postup použite na svojom počítači a na všetkých počítačoch so systémom Windows 7 v sieti, ku ktorým sa chcete pripojiť.

Poznámka

 • Zisťovanie siete je predvolene vypnuté pre verejné siete. Zmena typu sieťového umiestnenia na typ Domáca alebo Pracovná predstavuje ďalší spôsob zapnutia zisťovania siete. S postupom zmeny typu sieťového umiestnenia sa oboznámite v téme Výber sieťového umiestnenia.

Zdieľanie chránené heslom je zapnuté.

Zdieľanie chránené heslom je predvolene povolené na počítačoch, ktoré sú v pracovných skupinách. Ak je zapnuté zdieľanie chránené heslom, používatelia ostatných počítačov v sieti získajú prístup k vašim zdieľaným priečinkom alebo tlačiarňam iba v prípade, ak majú vo vašom počítači vytvorené používateľské konto. Zdieľanie súborov alebo tlačiarní možno zapnúť dvoma spôsobmi:

 • Vytvorte identické používateľské kontá na všetkých počítačoch v pracovnej skupine (odporúča sa). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie používateľského konta.

 • Vypnite zdieľanie chránené heslom. Ak chcete vypnúť zdieľanie chránené heslom, použite nasledovný postup:

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie chránené heslom kliknite na položku Vypnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Zdieľanie chránené heslom nie je k dispozícii na počítačoch, ktoré sú v doméne.

Počítače nie sú v rovnakej pracovnej skupine

Informácie o pripojení k pracovnej skupine nájdete v téme Pripojenie k pracovnej skupine alebo vytvorenie pracovnej skupiny. Všimnite si, že predvolený názov pracovnej skupiny v systéme Windows 7 je WORKGROUP.

Skupinová politika pravdepodobne blokuje pripojenie.

Ak počítač, ku ktorému sa snažíte pripojiť, patrí k doméne, je možné, že správca siete povolil politiku, ktorá blokuje pripojenia k počítačom pripojeným k doméne. Požiadajte správcu siete o pomoc.

V počítači nie sú najnovšie aktualizácie určené pre smerovač

Ak sa chcete uistiť, že máte najnovšie aktualizácie, obráťte sa na výrobcu smerovača.